استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته سبز انار / باغ انار شمال

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته سبز انار / باغ انار شمال 1+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده

Read more

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

همزیستی مورچه با شته سبز انار

همزیستی مورچه با شته سبز انار     مورچه مستقیماً به گیاهان صدمه نمی زند (باستثنای مورچه باغبان که برای کشت

Read more

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار شته سبز یکی از آفات شایع درخت انار

Read more

حشرات مفید باغ انار / کفشدوزک هفت خال

حشرات مفید باغ انار / کفشدوزک هفت خال استفاده از کفشدوزک برای مبارزه بیولوژیک با شته سبز انار      شته

Read more

تکثیر کفشدوزک هفت نقطه ای در باغ انار شمال

تکثیر کفشدوزک هفت نقطه ای در باغ انار شمال   استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته در باغ انار

Read more

چرخه زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای ( هفت خال )

چرخه زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای ( هفت خال ) کفشدوزک حدود دو سال عمر می کند. و در مدت

Read more

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته در باغات انار

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته در باغات انار ورود به عرصه مبارزه بیولوژیک با آفات محصولات کشاورزی تصمیمی

Read more