نقش پرچم گل انار در گرده افشانی

نقش پرچم گل انار در گرده افشانی پرچم گل انار (pomegranate Stamen ) از سه قسمت میله پرچم ، بساک

Read more

روشهای مکانیکی مبارزه با کرم گلوگاه انار / پركردن تاج ميوه انار بوسيله گِل

روشهای مکانیکی مبارزه با کرم گلوگاه انار / پركردن تاج ميوه انار بوسيله گِل از آنجا كه شب پره كرم

Read more

کرم گلوگاه انار / منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار

منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار مشخصات كرم گلوگاه انار: حشره كامل اين آفت پروانه‌اي است

Read more

آفات و بیماری های میوه انار / کرم گلوگاه انار

آفات و بیماری های میوه انار / کرم گلوگاه انار روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار: از آنجا كه كرم گلوگاه

Read more