گزارش تلویزیونی فرآوری زالزالک جنگلی در کارگاه صنایع غذایی ناردونه

تهیه گزارش خبری گروه تلویزیونی سیمای تبرستان از فرآوری زالزالک جنگلی در کارگاه صنایع غذایی ناردونه 2+ کاربرانی که این

Read more

فرآوری پوست انار با همت کارآفرین بهشهری / انعکاس فعالیت انار عسکری

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد: فرآوری پوست انار با همت کارآفرین بهشهری کارآفرین بهشهری در کارگاه خود انار و پوست

Read more