بازدید مهندس عسکری کارشناس انار از باغ انار بخش جعفریه ( گازرون ) قم

بازدید مهندس عسکری کارشناس انار باغ انار بخش جعفریه ( گازرون ) قم ۱۴ اردیبهشت ۹۷     1+

بیشتر بخوانید

فیلم باغ انار شمال عسکرآباد و کارگاه صنایع تبدیلی انار ناردونه

فیلم باغ انار شمال عسکرآباد و کارگاه صنایع تبدیلی انار ناردونه برای دیدن فیلم بر روی جمله زیر کلیک نمائید

بیشتر بخوانید

روش صحیح چیدن میوه انار / انار چینی

روش صحیح چیدن میوه انار / انار چینی – چیدن میوه انار باید بصورت دستی و به آرامی انجام شود

بیشتر بخوانید

بیماری های درخت انار ۴ / سرمازدگي درختان انار

سرمازدگي درختان انار سرمازدگي از مهمترين بيماريهاي غيرپاتوژنيك درخت انار محسوب ميشود که ممکن است در زمانهای مختلف حادث شود

بیشتر بخوانید