علائم بیماریهای قارچی بر روی برگ درخت انار

علائم بیماریهای قارچی بر روی برگ درخت انار علائم بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora  بر روی برگ درخت انار           علائم

بیشتر بخوانید

مبارزه با قارچ انار در شمال کشور

مبارزه با قارچ انار در شمال کشور      بهترین و ارگانیک ترین راه مبارزه با قارچ انار در شمال کشور

بیشتر بخوانید

مبارزه با بیماری های قارچی درخت انار

بردوفیکس چیست ؟      بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش مسی با اثر حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و

بیشتر بخوانید

قارچ انار / علائم بیماری قارچی آنتراکنوز بر روی میوه انار شیرین پوست قرمز شمال

علائم بیماری قارچی آنتراکنوز بر روی میوه انار شیرین پوست قرمز شمال بیماری قارچی آنتراکنوز موجب تشکیل نقاط تیره، نامتقارن

بیشتر بخوانید

قارچ انار / علائم بیماری قارچی آنتراکنوز (anthracnose ) بر روی میوه انار ترش شمال

علائم بیماری قارچی آنتراکنوز (anthracnose ) بر روی میوه انار ترش شمال بیماری قارچی آنتراکنوز موجب تشکیل نقاط تیره، نامتقارن

بیشتر بخوانید