مبارزه با قارچ انار در شمال کشور

مبارزه با قارچ انار در شمال کشور      بهترین و ارگانیک ترین راه مبارزه با قارچ انار در شمال کشور

بیشتر بخوانید

مبارزه با بیماری های قارچی درخت انار

بردوفیکس چیست ؟      بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش مسی با اثر حفاظتی تماسی است که برای پیشگیری و

بیشتر بخوانید

قارچ انار / علائم بیماری قارچی آنتراکنوز بر روی میوه انار شیرین پوست قرمز شمال

علائم بیماری قارچی آنتراکنوز بر روی میوه انار شیرین پوست قرمز شمال بیماری قارچی آنتراکنوز موجب تشکیل نقاط تیره، نامتقارن

بیشتر بخوانید

قارچ انار / علائم بیماری قارچی آنتراکنوز (anthracnose ) بر روی میوه انار ترش شمال

علائم بیماری قارچی آنتراکنوز (anthracnose ) بر روی میوه انار ترش شمال بیماری قارچی آنتراکنوز موجب تشکیل نقاط تیره، نامتقارن

بیشتر بخوانید