شته سبز انار تخمگذار

با فرا رسیدن فصل پاییز و به دلیل عواملی همچون کاهش دما و یا تغییرات در کیفیت شیره گیاهی ،

بیشتر بخوانید

شته سبز انار بچه زا

شته سبز انار بچه زا شته های سبز انار ماده در فصول بهار و تابستان تولید مثل غیر جنسی دارند

بیشتر بخوانید

چرخه زندگی شته سبز انار / عکس

1+

بیشتر بخوانید

چرخه زندگی شته سبز انار

چرخه زندگی شته سبز انار      شته سبز انار در فصل پاییز از طریق جفت گیری جنس ماده تخمگذار و

بیشتر بخوانید

تولید عسلک توسط شته سبز انار

تولید عسلک توسط شته سبز انار      شته سبز انار ضمن تغذیه از شیره گیاهی برگ درخت انار ، ترشحات

بیشتر بخوانید

زمستان گذرانی شته سبز انار

زمستان گذرانی شته سبز انار      تخمگذاری شته سبز انار در نيمه دوم آبان انجام می شود . تخم های

بیشتر بخوانید

مبارزه با آفت شته سبز انار

مبارزه با آفت شته سبز انار      شته سبز یکی از آفات شایع درخت انار است . این شته که

بیشتر بخوانید

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار شپشك آرد آلود انار با نام علمي Pseudococcus citri Ri روي سرشاخه ها

بیشتر بخوانید

حمله آفت شته سبز و شپشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شپشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار شته سبز یکی از آفات شایع درخت انار

بیشتر بخوانید