اصول کاشت قلمه درخت انار

اصول کاشت قلمه درخت انار قلمه انار به گونه ای کاشته شود که دوسوم آن داخل و یک سوم آن

بیشتر بخوانید

چرا نهال ریشه لخت انار بکاریم ؟

چرا نهال ریشه لخت انار بکاریم ؟ داشت آسان در زمان رشد نهال سازگاری ریشه نهال با خاک طبیعی ریشه

بیشتر بخوانید

مشخصات درخت مادری مناسب برای قلمه گیری انار

مشخصات درخت مادری مناسب برای قلمه گیری انار درختان مادری که برای قلمه گیری انار در نظر گرفته شده اند

بیشتر بخوانید

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره نهالی

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره نهالی انتخاب رقم مناسب      اگر به تجربه باغداران موفق

بیشتر بخوانید

ضدعفونی کردن ریشه نهال انار قبل از کاشت پرالیناژ

ضدعفونی کردن ریشه نهال انار قبل از کاشت (پرالیناژ) برای اطمینان از عدم آلودگی ریشه نهال انار پیشنهاد می گردد

بیشتر بخوانید

فروش نهال انار / سازگار با آب و هوای مازندران و گلستان

فروش نهال انار / سازگار با آب و هوای مازندران و گلستان برای انتخاب نهال مناسب انار حتماً فیلمهای زیر

بیشتر بخوانید