بیماری قارچی آنتراکنوز انار (Pomegranate anthracnose )

بیماری قارچی آنتراکنوز انار (Pomegranate anthracnose ) بیماری گیاهی آنتراکنوز انار باعث تخریب میوه های انار قبل و بعد از

Read more

اینفوگرافی بیماریهای قارچی میوه انار

اینفوگرافی بیماریهای قارچی میوه انار 0

Read more

نقش کمبود عناصر غذایی در ترک خوردن میوه انار

نقش کمبود عناصر غذایی در ترک خوردن میوه انار      کمبود کلسیم اصلی‌ترین عامل ترکیدگی خوردن میوه انار است. عنصر

Read more

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار شپشك آرد آلود انار با نام علمي Pseudococcus citri Ri روي سرشاخه ها

Read more

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال      سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع درختان انار در

Read more

هجوم سوسک پرچم خوار مشکی oxythyrea cinctella به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار مشکی oxythyrea cinctella به باغات انار شمال      سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع

Read more

اینفوگرافی کنترل بیولوژیک آفات انار

اینفوگرافی کنترل بیولوژیک آفات انار      کنترل بیولوژیک آفات (Biological Pest Control) ، یعنی کاهش جمعیت آفت‌ها به وسیله ی

Read more

اینفوگرافی روشهاي كنترل کرم گلوگاه انار

اینفوگرافی روشهاي كنترل کرم گلوگاه انار روشهاي كنترل كرم گلوگاه انار از آنجایی كه كرم گلوگاه انار تخم‌هاي خود را

Read more

اینفوگرافی عارضه دانه سفیدی انار

اینفوگرافی عارضه دانه سفیدی انار      عارضه دانه سفیدی انار ، به علت تخریب و تغییر در ترکیب آنتوسیانین های

Read more

اینفوگرافی مگس مدیترانه ای میوه انار

اینفوگرافی مگس مدیترانه ای میوه انار  «مگس مدیترانه‌ای» Mediterranean fruit fly یکی از آفت‌های خطرناک است که مبدئی آفریقایی دارد

Read more

اینفوگرافی كنه ثانويه زنگار مركبات

اینفوگرافی كنه ثانويه زنگار مركبات اینفوگرافی كنه ثانويه زنگار مركبات      كنه ثانويه زنگار مركبات با نام علمي Brevipalpus lewisi

Read more

اینفوگرافی تركيدگي ميوه انار

اینفوگرافی تركيدگي ميوه انار تركيدگي ميوه انار مهمترين بيماري فيزيولوژيكي و خسارتزا در تمام مناطق اناركاري ايران و دنيا محسوب

Read more

اینفوگرافی پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار در انبار و سردخانه

اینفوگرافی پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار در انبار   پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار در انبار و سردخانه يكي از

Read more

اینفوگرافی بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora

اینفوگرافی بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora       لکه قارچی سرکوسپورا یکی از آفات میوه و درخت انار است  . این قارچ

Read more

اینفوگرافی آفتاب سوختگي ميوه انار

اینفوگرافی آفتاب سوختگي ميوه انار      آفتاب سوختگي ميوه انار از بيماريهاي غيرپاتوژنيك انار محسوب ميشود. پوست ميوه انار در

Read more

اینفوگرافی آفات و بیماریهای میوه انار

اینفوگرافی آفات و بیماریهای میوه انار پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار در انبار:   پوسيدگي و ترشيدگي ميوه انار در

Read more

عارضه دانه سفیدی انار ، دلایل و راهکارها / اینفوگرافی

عارضه دانه سفیدی انار ، دلایل و راهکارها / اینفوگرافی 1+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

Read more