مبارزه با قارچ انار در شمال کشور

مبارزه با قارچ انار در شمال کشور      بهترین و ارگانیک ترین راه مبارزه با قارچ انار در شمال کشور

بیشتر بخوانید

قارچ انار / بیماری قارچی آلترناریا کپک سیاه میوه انار

بیماری قارچی آلترناریا کپک سیاه میوه انار بیماری قارچی آلترناریا علاوه بر ایجاد لکه های تیره و فرورفته بر روی

بیشتر بخوانید

لارو کرم گلوگاه انار / عکس

لارو کرم گلوگاه انار لاروهای کرم گلوگاه انار در مدت حضور خود در داخل انار از گوشت دانه انار و

بیشتر بخوانید

آثار و علائم آفتاب سوختگي بر روی پوست میوه انار

آثار و علائم آفتاب سوختگي بر روی پوست میوه انار آفتاب سوختگي از عوارض رايج باغات انار است که در

بیشتر بخوانید

آثار و علائم آفتاب سوختگي بر روی دانه میوه انار

آثار و علائم آفتاب سوختگي بر روی دانه میوه انار آفتاب سوختگي از عوارض رايج باغات انار است که در

بیشتر بخوانید

قارچ انار/ علائم بیماری قارچی آلترناریا کپک سیاه میوه انار

علائم بیماری قارچی آلترناریا کپک سیاه میوه انار بیماری قارچی آلترناریا علاوه بر ایجاد لکه های تیره و فرورفته بر

بیشتر بخوانید

قارچ انار / علائم بیماری قارچی آنتراکنوز بر روی میوه انار شیرین پوست قرمز شمال

علائم بیماری قارچی آنتراکنوز بر روی میوه انار شیرین پوست قرمز شمال بیماری قارچی آنتراکنوز موجب تشکیل نقاط تیره، نامتقارن

بیشتر بخوانید

قارچ انار / علائم بیماری قارچی آنتراکنوز (anthracnose ) بر روی میوه انار ترش شمال

علائم بیماری قارچی آنتراکنوز (anthracnose ) بر روی میوه انار ترش شمال بیماری قارچی آنتراکنوز موجب تشکیل نقاط تیره، نامتقارن

بیشتر بخوانید

قارچ انار / روشهای مبارزه با عارضه مومیایی شدن میوه انار

روشهای مبارزه با عارضه مومیایی شدن میوه انار: استفاده از قارچ کش بردوفکیس ( بعد از ریزش کامل برگها –

بیشتر بخوانید

قارچ انار / عارضه مومیایی شدن میوه انار

عارضه مومیایی شدن میوه انار       عارضه مومیایی شدن میوه انار یکی از آفات شایع میوه انار در شمال کشور

بیشتر بخوانید

آفت کنه قرمز پا کوتاه انار pomegranate red mite short leg

آفت کنه قرمز پا کوتاه انار pomegranate red mite short leg در بین کنه های انار ، کنه قرمز پا

بیشتر بخوانید

روشهای مقابله با آفتاب سوختگي میوه انار

روشهای مقابله با آفتاب سوختگي میوه انار تنظيم فواصل آبياري نسبت به احتياجات آبي درختان انار جلوگيري از تابش مستقيم

بیشتر بخوانید

درجه بندی آفتاب سوختگي میوه انار

درجه بندی آفتاب سوختگي میوه انار      بسته به شدت و مدت تابش نور آفتاب و اشعه های مضر آن

بیشتر بخوانید

قارچ انار / بیماری قارچی آسپرژيلوس Aspergillus میوه انار

بیماری قارچی آسپرژيلوس Aspergillus میوه انار بیماری قارچی آسپرژیلوس ( Aspergillus ) از جمله شایعترین بیماری های میوه انار می

بیشتر بخوانید

قارچ انار / بیماری قارچی آلترناریا Alternaria ( کپک سیاه ) میوه انار

بیماری قارچی آلترناریا Alternaria ( کپک سیاه )  میوه انار عامل بیماری و نحوه ی انتشار : قارچ Alternaria alternata

بیشتر بخوانید

قارچ انار / بیماریهای قارچی میوه انار

بیماریهای قارچی میوه انار کنترل بیماریهای قارچی میوه انار ، یکی از اصلی ترین نگرانی های باغداران انار است .

بیشتر بخوانید