بیماری قارچی آنتراکنوز انار (Pomegranate anthracnose )

بیماری قارچی آنتراکنوز انار (Pomegranate anthracnose ) بیماری گیاهی آنتراکنوز انار باعث تخریب میوه های انار قبل و بعد از

Read more

اینفوگرافی بیماریهای قارچی میوه انار

اینفوگرافی بیماریهای قارچی میوه انار 0

Read more

دلایل پیچیدگی و جمع شدن برگ انار

دلایل پیچیدگی و جمع شدن برگ انار کمبود کلسیم موجب می گردد برگهای جوان درخت انار در نزدیک شاخه چروکیده

Read more

روش های پیشگیری از خسارت و مبارزه با خرگوش در باغات انار

روش های پیشگیری از خسارت و مبارزه با خرگوش در باغات انار      خرگوش ها عاشق پوست درختان هستند و

Read more

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار شپشك آرد آلود انار با نام علمي Pseudococcus citri Ri روي سرشاخه ها

Read more

حشرات مفید باغ انار / عنکبوت باغی

حشرات مفید باغ انار / عنکبوت باغی      عنکبوت باغی (نام علمی: Argiope aurantia) نام یک گونه از تیره عنکبوت‌های

Read more

علفهای مضر باغ انار / کنگر

علفهای مضر باغ انار / کنگر      کنگر با نام علمی CYNARA SCOLYMUS گیاهی بهاری است که زمان به گُل

Read more

حشرات مضر باغ انار / گوشخیزک Earwig

حشرات مضر باغ انار / گوشخیزک Earwig گوشخیزک ها حشرات عجیب و غریبی هستند که دارای دو تیغه تیز پاره

Read more

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال      سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع درختان انار در

Read more

هجوم سوسک پرچم خوار مشکی oxythyrea cinctella به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار مشکی oxythyrea cinctella به باغات انار شمال      سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع

Read more

حمله آفت شته سبز و شپشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شپشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

قارچ سرکوسپورایی و ریزش گلهای انار

قارچ سرکوسپورایی و ریزش گلهای انار بیماری قارچی ( لکه سرکوسپورایی ) یکی از علل ریزش شکوفه های انار است

Read more