مبارزه با علف هرز سس در باغات انار

مبارزه با علف هرز سس در باغات انار هرچند علف هاي هرز يكساله ، باعث كاهش تبخير، افزايش رطوبت نسبي

بیشتر بخوانید

مبارزه شیمیایی با کنه انار

مبارزه شیمیایی با کنه انار : کنه ها زمستان را به صورت تخم و یا حشره کامل در روی پوسته

بیشتر بخوانید

علائم بیماریهای قارچی بر روی برگ درخت انار

علائم بیماریهای قارچی بر روی برگ درخت انار علائم بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora  بر روی برگ درخت انار           علائم

بیشتر بخوانید

کرم خراط انار / پروانه فری انار

کرم خراط ( پروانه فری ) انار   Zeuzera pyrina L  کرم تنه درخت انار     پروانه فری ، حشره ی

بیشتر بخوانید

حشرات مضر انار / كرم هلیوتیس

كرم هلیوتیس           Heliothis armigera      كرم هلیوتیس يكي از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگي، يونجه، خشخاش، كنف، شبدر،

بیشتر بخوانید

مبارزه شیمیایی با شته سبز درختان انار

مبارزه شیمیایی با شته سبز درختان انار اگر برای مدیریت آفت شته سبز انار قصد استفاده از سموم شیمیایی را

بیشتر بخوانید

مبارزه شیمیایی با بیماریهای قارچی درختان انار

مبارزه شیمیایی با بیماریهای قارچی درختان انار بردوفیکس قارچ کش و باکتری کش مسی با اثر حفاظتی تماسی است که

بیشتر بخوانید

علائم سرمازدگی دیر رس بهاره انار

علائم سرمازدگی دیر رس بهاره بر روی قسمتهای مختلف درخت انار علائم سرمازدگی دیر رس بهاره بر روی جوانه های

بیشتر بخوانید

نماتد مولد غده ریشه درخت انار

مراحل تشکیل غده در ریشه درخت انار در اثر حمله نماتد مولد غده      نماتدها گروهی از جانوران پرسلولی و

بیشتر بخوانید

حیوانات مضر باغ انار / حلزون قندهاری

حیوانات مضر باغ انار / حلزون قندهاری       Helicella candeharica      حلزون قندهاری یکی از آفات باغات انار شمال کشور است

بیشتر بخوانید

بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora میوه و درخت انار

بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora میوه و درخت انار       لکه قارچی سرکوسپورا یکی از آفات میوه و درخت انار است

بیشتر بخوانید

سرمازدگی درختان انار استان لرستان

درختان انار باغ آقای زارعی واقع در شهرستان دوره چگنی استان لرستان در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در اثر

بیشتر بخوانید

درمان سرمازدگی درخت انار

0

بیشتر بخوانید

درمان درختان انار سرمازده

درمان درختان انار سرمازده      اگر در اثر سرمازدگی ، فقط برگ‌های درخت انار دچار سوختگی و تغییر رنگ شوند

بیشتر بخوانید

شپشک آرد آلود انار mealybugs

حشرات مضرباغ انار / شپشک آرد آلود انار  mealybugs      شپشک آرد آلود “Mealy bug” یا شته ی پشمالو “Woolly aphid” حشره

بیشتر بخوانید

مبارزه با کنه در باغات انار

حشرات مضرباغ انار / مبارزه با کنه در باغات انار مبارزه زراعی با کنه انار : شستشوی درختان انار با

بیشتر بخوانید

کنه قرمز پاکوتاه انار

آفت کنه قرمز پاکوتاه انار Tenuipalpus Punicae P.&.B ( Acari : Tenuipalpidae ) pomegranate red mite short leg کنه قرمز

بیشتر بخوانید

کنه انار چیست ؟

کنه انار چیست ؟      کنه‌ها یکی از گروه‌های شاخه بندپایان Arthropoda بوده که به همراه عقرب ها، رتیل ها

بیشتر بخوانید