حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

آفت سوسک گرده خوار انار ( سوسک پرچم خوار انار )

آفت سوسک گرده خوار انار ( سوسک پرچم خوار انار )      سوسک گرده خوار یکی از آفات شایع درختان

Read more

همزیستی مورچه با شته سبز انار

همزیستی مورچه با شته سبز انار     مورچه مستقیماً به گیاهان صدمه نمی زند (باستثنای مورچه باغبان که برای کشت

Read more

اینفوگرافی کنترل بیولوژیک آفات انار

اینفوگرافی کنترل بیولوژیک آفات انار      کنترل بیولوژیک آفات (Biological Pest Control) ، یعنی کاهش جمعیت آفت‌ها به وسیله ی

Read more

عوارض و علائم کمبود عناصر غذایی میکرو در رشد و باردهی درخت انار / اینفوگرافی

عوارض و علائم کمبود عناصر غذایی میکرو در رشد و باردهی درخت انار مواد غذايي ضروري برای رشد و تولید

Read more

عوارض و علائم کمبود عناصرغذایی معدنی پر مصرف ماكرو در رشد و باردهی درخت انار

عوارض و علائم کمبود عناصرغذایی معدنی پر مصرف (ماكرو ) در رشد و باردهی درخت انار / اینفوگرافی 2+ کاربرانی

Read more

اینفوگرافی آفت پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان انار

اینفوگرافی آفت پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان انار      فایتوفتوراها انگل های اختیاری هستند که روی گیاهان مختلف ایجاد

Read more

اینفوگرافی آفتاب سوختگي تنه و سرشاخه های درخت انار

اینفوگرافی آفتاب سوختگي تنه و سرشاخه های درخت انار      خشكيدگي تنه و سر شاخه ها ، مهمترين عامل خسارت

Read more

اینفوگرافی آفت کنه های درخت انار و روشهای مبارزه با آنها

اینفوگرافی آفت کنه های درخت انار و روشهای مبارزه با آنها كنه قرمز پاكوتاه انار : كنه قرمز پاكوتاه انار

Read more

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت سوسک چوبخوار انار

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت سوسک چوبخوار انار سوسك چوبخوار انار با نام علمي Chrysobothris parvipunctata

Read more

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت شته سبز انار شته سبز یکی از آفات شایع درخت انار

Read more

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت کرم به انار

اینفوگرافی دلایل بروز و نحوه ی مقابله با آفت کرم به انار كرم به با نام علمي Euzophera bigella در

Read more

آفات و بیماریهای درخت انار / اینفوگرافی

آفات و بیماریهای درخت انار درخت انار مانند ساير درختان، مورد هجوم آفات و بیماریهای خاص خود قرار میگیرد. عمده

Read more

دلایل و عوامل ریزش انارهای نارس گردوئی / اینفوگرافی و عکس

دلایل و عوامل ریزش انارهای نارس گردوئی / عکس 2+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

Read more