دلایل پیچیدگی و جمع شدن برگ انار

دلایل پیچیدگی و جمع شدن برگ انار کمبود کلسیم موجب می گردد برگهای جوان درخت انار در نزدیک شاخه چروکیده

Read more

روش های پیشگیری از خسارت و مبارزه با خرگوش در باغات انار

روش های پیشگیری از خسارت و مبارزه با خرگوش در باغات انار      خرگوش ها عاشق پوست درختان هستند و

Read more

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار

آفات شته سبز و شپشک آردآلود انار شپشك آرد آلود انار با نام علمي Pseudococcus citri Ri روي سرشاخه ها

Read more

حشرات مفید باغ انار / عنکبوت باغی

حشرات مفید باغ انار / عنکبوت باغی      عنکبوت باغی (نام علمی: Argiope aurantia) نام یک گونه از تیره عنکبوت‌های

Read more

علفهای مضر باغ انار / کنگر

علفهای مضر باغ انار / کنگر      کنگر با نام علمی CYNARA SCOLYMUS گیاهی بهاری است که زمان به گُل

Read more

حشرات مضر باغ انار / گوشخیزک Earwig

حشرات مضر باغ انار / گوشخیزک Earwig گوشخیزک ها حشرات عجیب و غریبی هستند که دارای دو تیغه تیز پاره

Read more

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال      سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع درختان انار در

Read more

هجوم سوسک پرچم خوار مشکی oxythyrea cinctella به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار مشکی oxythyrea cinctella به باغات انار شمال      سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع

Read more

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته سبز انار / باغ انار شمال

استفاده از کفشدوزک برای مبارزه با شته سبز انار / باغ انار شمال 1+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده

Read more

حمله آفت شته سبز و شپشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شپشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

آفت سوسک گرده خوار انار ( سوسک پرچم خوار انار )

آفت سوسک گرده خوار انار ( سوسک پرچم خوار انار )      سوسک گرده خوار یکی از آفات شایع درختان

Read more

همزیستی مورچه با شته سبز انار

همزیستی مورچه با شته سبز انار     مورچه مستقیماً به گیاهان صدمه نمی زند (باستثنای مورچه باغبان که برای کشت

Read more

اینفوگرافی کنترل بیولوژیک آفات انار

اینفوگرافی کنترل بیولوژیک آفات انار      کنترل بیولوژیک آفات (Biological Pest Control) ، یعنی کاهش جمعیت آفت‌ها به وسیله ی

Read more

عوارض و علائم کمبود عناصر غذایی میکرو در رشد و باردهی درخت انار / اینفوگرافی

عوارض و علائم کمبود عناصر غذایی میکرو در رشد و باردهی درخت انار مواد غذايي ضروري برای رشد و تولید

Read more

عوارض و علائم کمبود عناصرغذایی معدنی پر مصرف ماكرو در رشد و باردهی درخت انار

عوارض و علائم کمبود عناصرغذایی معدنی پر مصرف (ماكرو ) در رشد و باردهی درخت انار / اینفوگرافی 2+ کاربرانی

Read more