مصاحبه مهندس عسکری کارشناس انار با باشگاه خبرنگاران جوان

مصاحبه مهندس عسکری کارشناس انار با باشگاه خبرنگاران جوان فرآوری پوست انار با همت کارآفرین بهشهری کارآفرین بهشهری در کارگاه

Read more

مصاحبه مهندس عسکری کارشناس صنایع غذایی ناردونه

مصاحبه مهندس عسکری کارشناس صنایع غذایی ناردونه مصاحبه زنده مهندس عسکری کارشناس صنایع غذایی ناردونه در برنامه خانواده و زندگی

Read more

فرآوری پوست انار با همت کارآفرین بهشهری / انعکاس فعالیت انار عسکری

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد: فرآوری پوست انار با همت کارآفرین بهشهری کارآفرین بهشهری در کارگاه خود انار و پوست

Read more

فیلم باغ انار شمال عسکرآباد و کارگاه صنایع تبدیلی انار ناردونه

فیلم باغ انار شمال عسکرآباد و کارگاه صنایع تبدیلی انار ناردونه برای دیدن فیلم بر روی جمله زیر کلیک نمائید

Read more

روش صحیح بسته بندی و نگهداری انار / روش صحیح جعبه زدن میوه انار

روش صحیح بسته بندی و نگهداری انار / روش صحیح جعبه زدن میوه انار – انار اصولاً میوه ماندگاری است

Read more

برند انار / برند نارتیم اولین برند انار در مازندران

برند انار / برند نارتیم اولین برند انار در مازندران 0

Read more

برند انار / برند ناردونه اولین برند دانه انار خشک شده در ایران

برند انار / برند ناردونه اولین برند دانه انار خشک شده در ایران 0

Read more

مصاحبه مدیر فنی شرکت تعاونی گُل انار یاقوت سرخ شمال

مصاحبه مدیر فنی شرکت تعاونی گُل انار یاقوت سرخ شمال فعال خوش‌ذوق مازندرانی در گفت‌وگو با صبح صادق کشت ۱۵۰۰

Read more