انار چند برچه دارد

در داخل تخمدان انار ۸ تا ۹ برچه وجود دارد . ۲ تا ۳ برچه در سطح تحتاني و ۵

بیشتر بخوانید

گلهاي نازا ( علفي يا غير مثمر )انار pomegranate Sterile flowers

گلهاي نازا ( علفي يا غير مثمر )انار           pomegranate Sterile flowers  ( Barren flowers  ،  Sterile flowers ) گلهای نازا

بیشتر بخوانید

گلهاي بارآور ( مثمر يا زايشي ) انار

گلهاي بارآور ( مثمر يا زايشي ) انار (Fertile flowers) در گلها بارور ، خامه و پرچم بلند بوده، كلاله

بیشتر بخوانید

آغاز غنچه دهی درخت انار

دانستنهای زیبا درباره گلهای درخت انار گلهای اولیه انار ۴۰ تا ۶۰ روز بعد از شروع فصل رشد بر روی

بیشتر بخوانید

برچه های تحتانی میوه انار

برچه های تحتانی میوه انار در سطح تحتاني میوه انار ۲ تا ۳ برچه وجود دارد 0

بیشتر بخوانید

برچه های میوه انار

برچه های میوه انار در سطح تحتاني میوه انار ۲ تا ۳ برچه و در سطح فوقاني میوه انار ۵

بیشتر بخوانید

برچه انار pomegranate carpele

اجزای گل انار / برچه ( قاچ ) انار      pomegranate carpele      در داخل تخمدان انار ۸ تا ۹ برچه

بیشتر بخوانید

گرده گل‌ انار Pomegranate Flower Pollen

گرده گل‌ انار   Pomegranate Flower Pollen      گرده های گُل انار در داخل بساک ( گرده دان ) قرار دارند

بیشتر بخوانید

نقش کلاله در گرده افشانی گلهای درخت انار

نقش کلاله در گرده افشانی گلهای درخت انار کُلاله (stigma) بخشی از اجزای مادگی گُل است که در بالای خامه

بیشتر بخوانید

گرده افشانی انار توسط زنبور

گرده افشانی انار توسط زنبور     انجام عمل گرده افشانی برای تولید میوه در انار ضروری است و این کار

بیشتر بخوانید

گرده افشانی گلهای درخت انار

گرده افشانی گلهای درخت انار برخی گیاه شناسان گل های انار را خودگشن و برخی دیگر آن ها را دگرگشن

بیشتر بخوانید

اجزای گل‌ انار

اجزای گل‌ انار      گل‌هاي انار اپی جينوس (Epigynous  ) هستند، بدین معنی که همه اعضای گل روی تخمدان قرار

بیشتر بخوانید

گرده افشانی گلهای انار توسط زنبور / عکس

گرده افشانی گلهای انار توسط زنبور / عکس 0

بیشتر بخوانید

گرده افشانی گلهای انار توسط زنبور خاکی

گرده افشانی گلهای انار توسط زنبور خاکی 0

بیشتر بخوانید

تصاویر زیبا از گرده افشانی گلهای درخت انار توسط زنبور عسل

تصاویر زیبا از گرده افشانی گلهای درخت انار توسط زنبور عسل 2+

بیشتر بخوانید