آغاز گرده افشانی گلهای درخت انار در باغات انار شمال

آغاز گرده افشانی گلهای درخت انار در باغات انار شمال گرده افشانی گلهای درخت انار برخی گیاه شناسان گل های

Read more

نقش پرچم گل انار در گرده افشانی

نقش پرچم گل انار در گرده افشانی پرچم گل انار (pomegranate Stamen ) از سه قسمت میله پرچم ، بساک

Read more

اینفوگرافی مبارزه با سوسک پرچم خوار انار

اینفوگرافی مبارزه با سوسک پرچم خوار انار   سوسك پرچم خوار انار با نام علمي oxythyrea cinctella ، پس از باز

Read more

اینفوگرافی آفات و بیماریهای گل انار

اینفوگرافی آفات و بیماریهای گل انار كرم گلوگاه انار :      كرم گلوگاه انار با نام علمي Spectrobates ceratoniae Zeller

Read more