محلولپاشی فروت ست بهاره انار / عکس

محلولپاشی فروت ست بهاره انار زمان مناسب برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه : عناصر عذایی مورد نیاز

Read more

گل دهی و گرده افشانی درختان انار / عکس

گل دهی و گرده افشانی درختان انار گل دهی و گرده افشانی درختان انار      درخت انار در طول یک

Read more

عکسهای زیبا از مراحل تشکیل میوه انار

عکسهای زیبا از مراحل تشکیل میوه انار تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار 1+ کاربرانی که این مطلب

Read more

از کدام شاخه درخت انار میتوان قلمه گیری کرد؟

از کدام شاخه درخت انار میتوان قلمه گیری کرد؟ آسان ترین و مطلوب ترین روش تکثیر انار است قلمه زنی

Read more

اصلاح و فرم دهی زمستانه درخت انار / هرس زمستانه انار

اصلاح و فرم دهی زمستانه درخت انار هرس خشک یا زمستانه (برای حذف شاخه های شکسته، خشک، مریض، تودرتو و

Read more