گرده افشانی انار توسط زنبور

گرده افشانی انار توسط زنبور     انجام عمل گرده افشانی برای تولید میوه در انار ضروری است و این کار

بیشتر بخوانید

هرس انار / سرشاخه زنی و سربرداری درخت انار

سرشاخه زنی و سربرداری درخت انار      درخت انار درختی به شدت آفتاب دوست و میوه انار بر عکس درخت

بیشتر بخوانید

زمان رسیدن میوه انار

زمان رسیدن میوه انار      انار میوه‌ایی نافرازگرا یا غیر کلیماکتریک است . یعنی اینکه بعد از جدا شدن از

بیشتر بخوانید

تولید نهال انار با طوقه بلند در نهالستان انار شمال

تولید نهال انار با طوقه بلند در نهالستان انار شمال پوسیدگی طوقه درخت انار یکی از آفات شایع درختان ا

بیشتر بخوانید

مزیت های نهال ریشه لخت انار چیست ؟

مزیت های نهال ریشه لخت انار چیست ؟ داشت آسان در زمان رشد نهال سازگاری ریشه نهال با خاک طبیعی

بیشتر بخوانید

نهالستان انار شمال / انواع روشهای کاشت نهال انار

انواع روشهای کاشت نهال انار نهال گلدانی انار نهال انار به دو صورت ریشه لخت و ریشه پر (گلدانی )

بیشتر بخوانید

نهالستان انار شمال / نهال گلدانی انار

نهالستان انار شمال / نهال گلدانی انار نهالستان انار شمال روستای عسکرآباد شهرستان بهشهر مهندس عسکری ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹ 1+

بیشتر بخوانید

تکرار محلولپاشی فروت ست انار پس از بارندگی

تکرار محلولپاشی فروت ست انار پس از بارندگی سوال : چند روز قبل پس از رویش جوانه های انار ،

بیشتر بخوانید

اصول هرس صحیح شاخه های درخت انار

اصول هرس صحیح شاخه های درخت انار      هرس درخت انار برای حذف شاخه های اضافی و معیوب و به

بیشتر بخوانید

زمان پایان محلولپاشی فروت ست بهاره درخت انار

زمان پایان محلولپاشی فروت ست بهاره درخت انار سوال : تا چه زمانی می توان عملیات محلول پاشی فروت ست

بیشتر بخوانید

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره انتقالی

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره انتقالی       دوره انتقالی فاصله زمانی بین دوره نونهالی و

بیشتر بخوانید

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره نونهالی

مراحل رشد درخت انار / نیازهای درخت انار در دوره نونهالی      اگر اهل مطالعه روزنامه  و شنیدن اخبار از

بیشتر بخوانید