برچه قاچ قوقسی انار pomegranate carpel

برچه ( قاچ / قوقسی ) انار :      در داخل میوه انار بین ۷ تا ۹ برچه وجود دارد

بیشتر بخوانید

جوانه های انتهایی درخت انار

جوانه های انتهایی درخت انار  بر روی شاخه های بارده درخت انار ( میخچه یا اسپور ) دو نوع جوانه

بیشتر بخوانید

مراحل تبدیل گل به میوه انار

مراحل تبدیل گل به میوه انار      گلهای اولیه انار ۴۰ تا ۶۰ روز بعد از شروع فصل رشد (

بیشتر بخوانید

انار چند برچه دارد

در داخل تخمدان انار ۸ تا ۹ برچه وجود دارد . ۲ تا ۳ برچه در سطح تحتاني و ۵

بیشتر بخوانید

آوندهای درخت انار

آوندهای درخت انار آوندهای تنه درخت انار :      تنه درخت  انار دارای دو نوع آوند (vessel) می باشد .

بیشتر بخوانید

شیره گیاهی درخت انار

شیره گیاهی درخت انار شیره گیاهی چیست ؟      شیره گیاهی (به انگلیسی: Sap) مایعی است که در سلولهای بافت

بیشتر بخوانید

کاشت و نگهداری بونسای انار

کاشت و نگهداری بونسای انار pomegranate bonsai بونسای چیست؟      بونسای به درخت‌هایی گفته می‌شود که نمونه واقعی آنها در طبیعت

بیشتر بخوانید

نیاز آبی درخت انار

نیاز آبی درخت انار انار درختی است كه عمده فصل رشد و باردهی خود را در گرما سپري ميكند .

بیشتر بخوانید

برچه های تحتانی میوه انار

برچه های تحتانی میوه انار در سطح تحتاني میوه انار ۲ تا ۳ برچه وجود دارد 0

بیشتر بخوانید

برچه های میوه انار

برچه های میوه انار در سطح تحتاني میوه انار ۲ تا ۳ برچه و در سطح فوقاني میوه انار ۵

بیشتر بخوانید