زمان محلول پاشی درختان انار / برنامه غذایی انار

زمان محلول پاشی درختان انار – برنامه غذایی انار زمان مناسب برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه :

Read more

محلولپاشی فروت ست بهاره انار / عکس

محلولپاشی فروت ست بهاره انار زمان مناسب برای تأمین عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه : عناصر عذایی مورد نیاز

Read more

عکسهای زیبا از مراحل تشکیل میوه انار

عکسهای زیبا از مراحل تشکیل میوه انار تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار 1+ کاربرانی که این مطلب

Read more

اصول هرس درختان انار در شمال ایران

اصول هرس درختان انار در شمال ایران با توجه به بالا بودن رطوبت در شمال کشور و بله منظور پیشگیری

Read more

از کدام شاخه درخت انار میتوان قلمه گیری کرد؟

از کدام شاخه درخت انار میتوان قلمه گیری کرد؟ آسان ترین و مطلوب ترین روش تکثیر انار است قلمه زنی

Read more

ضدعفونی کردن ریشه نهال انار قبل از کاشت پرالیناژ

ضدعفونی کردن ریشه نهال انار قبل از کاشت (پرالیناژ) برای اطمینان از عدم آلودگی ریشه نهال انار پیشنهاد می گردد

Read more

اصلاح و فرم دهی زمستانه درخت انار / هرس زمستانه انار

اصلاح و فرم دهی زمستانه درخت انار هرس خشک یا زمستانه (برای حذف شاخه های شکسته، خشک، مریض، تودرتو و

Read more