برنامه تغذیه و کوددهی درخت انار

برنامه تغذیه و کوددهی درخت انار عناصر ماکرو (پرمصرف): نیتروژن          : نقش اصلی نیتروژن در باغات انار : افزایش رشد

Read more

تغذیه درخت انار با منیزیم / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با منیزیم نقش اصلی منیزیم در باغات انار : کمک به جذب عناصر غذایی زمان مصرف منیزیم

Read more

تغذیه درخت انار با کلسیم / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با کلسیم نقش اصلی کلسیم در باغات انار : رشد ریشه و افزایش کیفیت محصول و سفت

Read more

اینفوگرافی / تغذیه درخت انار با فسفر

تغذیه درخت انار با فسفر نقش اصلی فسفر در باغات انار : افزایش رشد ریشه ، تشکیل گل و میوه

Read more

اینفوگرافی / تغذیه درخت انار با پتاسیم

اینفوگرافی / تغذیه درخت انار با پتاسیم نقش اصلی پتاسیم در باغات انار : مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر

Read more

تغذیه درخت انار / زمان ، میزان و روش مصرف عناصر معدنی در باغات انار

تغذیه درخت انار – زمان ، میزان و روش مصرف عناصر معدنی در باغات انار عناصر ماکرو (پرمصرف): نیتروژن          :

Read more

برنامه زمانبندی تغذیه درخت انار

برنامه زمانبندی تغذیه درخت انار مواد غذايي ضروري برای رشد درخت و تولید میوه انار  براي رشد و نمو و

Read more

آغاز گرده افشانی گلهای درخت انار در باغات انار شمال

آغاز گرده افشانی گلهای درخت انار در باغات انار شمال گرده افشانی گلهای درخت انار برخی گیاه شناسان گل های

Read more

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی / کم باری درخت انار

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی ( کم باری ) درخت انار      از نظر فيزيولوژيکي ، براي اين‌که درخت

Read more

هرس درخت انار / سرشاخه زنی و سربرداری درخت انار

هرس درخت انار / سرشاخه زنی و سربرداری درخت انار      هرس درخت انار به منظور رشد مفید و به

Read more

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch )

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میوه های انار در انتهای شاخه ها ی میوه دهنده که آن

Read more

دلایل تأخیر در جوانه زنی و یا عدم جوانه زنی درخت انار

دلایل تأخیر در جوانه زنی و یا عدم جوانه زنی درخت انار      عوامل زیر موجب مي شوند جوانه زني

Read more

رابطه بین اسیدیته (PH ) خاک باغ انار و جذب عناصر غذایی

رابطه بین اسیدیته (PH ) خاک باغ انار و جذب عناصر غذایی      آهن در تغذیه گیاه، نقش بسیار مهمی

Read more

پدیده دنیتریفیکاسیون (نیترات زدایی) خاک باغ انار

پدیده دنیتریفیکاسیون (نیترات زدایی) خاک باغ انار      برای رشد مناسب درخت انار ، وجود هوا در خاک ضروری می

Read more

هوای خاک باغ انار / نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون چیست

هوای خاک باغ انار / نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون چیست نیتریفیکاسیون (تولید نیترات)      اصطلاح نیتریفیکاسیون مربوط به تبدیل آمونیاک به

Read more

خاک مناسب باغ انار / زهکشی باغ انار چیست ؟

خاک مناسب باغ انار / زهکشی باغ انار چیست ؟ زهکشی خاک باغ انار یعنی چه ؟      زهکشی خاک

Read more