اینفوگرافی چالکود درخت انار

ریختن کودهای شیمیایی و حیوانی در نزدیکی تنه ی درخت انار می تواند به تنه درخت آسیب برساند. بنابراین باید

بیشتر بخوانید

حفر چالکود درخت انار در سیستم آبیاری قطره ای

محل حفر چالکود درخت انار در سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار     اگر از روش آبیاری قطره ای تحت

بیشتر بخوانید

روش پرکردن چالکود درخت انار

چالکود حفر شده را تا عمق ۲۰ سانتیمتر با کود پر نموده و بقیه چاله را تا سطح زمین با

بیشتر بخوانید

زمان مناسب چالکود درخت انار

بهترين زمان براي چال كود كردن درختان انار اواخر پائيز و همزمان با بخواب رفتن درخت ميباشد. كاهش دما منجر

بیشتر بخوانید

عمق چالکود درخت انار

عمق چالکود رابطه مستقیم با سن درخت انار دارد . برای درخت انار پیشنهاد میشود عمق چالکود هر سال ۵

بیشتر بخوانید

نوع و مقدار کود در چالکود درخت انار

نوع و مقدار کود مصرفی ، به سن درخت و دستورالعمل اعلام شده توسط کارشناس بستگی دارد.  1+

بیشتر بخوانید

جابجایی چالکود درخت انار

محل چالکود را هرساله باید تغییر داد ، به طوری که بعد از ۵ سال  کل محیط اطراف درخت چالکود

بیشتر بخوانید

تعداد چالکود درخت انار

حداقل ۳ چالکود با عمق مناسب با فاصله مساوی در اطراف درخت انار و در قسمت  آبچکان درخت انار حفر

بیشتر بخوانید

محل مناسب حفر چالکود درخت انار

با توجه به اینکه بخش اعظم ریشه های فعال درخت انار که وظیفه ی جذب مواد غذایی را بر عهده

بیشتر بخوانید

چالکود درخت انار / ریختن کود در حریم تنه درخت انار ممنوع

چالکود درخت انار / ریختن کود در حریم تنه درخت انار ممنوع ریختن کودهای شیمیایی و حیوانی در نزدیکی تنه

بیشتر بخوانید

چالکود درخت انار

چالکود درخت انار ریختن کودهای شیمیایی و حیوانی در نزدیکی تنه ی درخت انار می تواند به تنه درخت آسیب

بیشتر بخوانید

نگهداری انار در گُده ( گوده )

نگهداری انار در گُده ( گوده )     افزايش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدي قیمت میوه انار طي دوره ۲

بیشتر بخوانید

نگهداری انار در لَشه

نگهداری انار در لَشه     افزايش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدي قیمت میوه انار طي دوره ۲ ماه پس از

بیشتر بخوانید

نگهداری انار در لَشه ، گُده ، خُس

نگهداری انار در لَشه ، گُده ، خُس     افزايش حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدي قیمت میوه انار طي دوره

بیشتر بخوانید

علائم کمبود پتاسیم در درخت انار

علائم کمبود پتاسیم در درخت انار (نکروزه ) قهوه ای شدن نُک برگ انار و حاشیه آن ، ارتباط به

بیشتر بخوانید

چرا نهال ریشه لخت انار بکاریم ؟

چرا نهال ریشه لخت انار بکاریم ؟ داشت آسان در زمان رشد نهال سازگاری ریشه نهال با خاک طبیعی ریشه

بیشتر بخوانید

تولید نهال انار با طوقه بلند در نهالستان انار شمال

تولید نهال انار با طوقه بلند در نهالستان انار شمال پوسیدگی طوقه درخت انار یکی از آفات شایع درختان ا

بیشتر بخوانید