روش های پیشگیری از خسارت و مبارزه با خرگوش در باغات انار

روش های پیشگیری از خسارت و مبارزه با خرگوش در باغات انار      خرگوش ها عاشق پوست درختان هستند و

Read more

انارهای گُل اول انار / باغ انار شمال روستای عسکرآباد شهرستان بهشهر

انارهای گُل اول انار باغ انار شمال 1+

Read more

گرده افشانی گلهای انار توسط زنبور خاکی

گرده افشانی گلهای انار توسط زنبور خاکی 0

Read more

پایان گرده افشانی و گردویی شدن انار

پایان عملیات گرده افشانی و گردویی شدن گلهای اول انار باغ انار شمال / روستای عسکرآباد شهرستان بهشهر / ۱۰

Read more

علفهای مضر باغ انار / کنگر

علفهای مضر باغ انار / کنگر      کنگر با نام علمی CYNARA SCOLYMUS گیاهی بهاری است که زمان به گُل

Read more

حشرات مضر باغ انار / گوشخیزک Earwig

حشرات مضر باغ انار / گوشخیزک Earwig گوشخیزک ها حشرات عجیب و غریبی هستند که دارای دو تیغه تیز پاره

Read more

حشرات مفید باغ انار / آخوندک (شیخک، مانتیس، Mantis)

حشرات مفید آخوندک (شیخک، مانتیس، Mantis)      این حشره دارای ۲۴۰۰ گونه، در ۴۳۰ جنس در ۱۵ خانواده است که بزرگترین

Read more

حشرات مفید باغ انار / سنجاقک

حشرات مفید باغ انار / سنجاقک      سنجاقک حشره‌ای است از راسته سنجاقک سانان (Odonata) . واژه سنجاقک در پارسی

Read more

تغذیه درخت انار مس / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار مس / اینفوگرافی نقش اصلی مس در باغات انار : تشکیل میوه وافزایش طعم و رنگ میوه

Read more

تغذیه درخت انار کلر / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار کلر / اینفوگرافی نقش اصلی کُلر در باغات انار : برای فتوسنتز ضروری است زمان مصرف کُلر

Read more

تغذیه درخت انار با مولیبدن / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با مولیبدن / اینفوگرافی نقش اصلی مولیبدن در باغات انار : کاهش تجمع نیترات درگیاه زمان مصرف

Read more

تغذیه درخت انار با منگنز / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با منگنز نقش اصلی منگنز در باغات انار : افزایش جوانه زنی بذر و زودرسی محصول و

Read more

تغذیه درخت انار با بر / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با بر نقش اصلی بُر در باغات انار : رشد ساقه و ریشه و تشکیل گل و

Read more

تغذیه درخت انار با روی / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با روی نقش اصلی روی در باغات انار : جلوگیری از ریزش گل و جوانه ها و

Read more

تغذیه درخت انار با آهن / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با آهن نقش اصلی آهن در باغات انار : افزایش قدرت جوانه زنی بذر، سبزینه گی گیاه

Read more

برنامه تغذیه و کوددهی درخت انار / اینفوگرافی

برنامه تغذیه و کوددهی درخت انار عناصر ماکرو (پرمصرف): نیتروژن          : نقش اصلی نیتروژن در باغات انار : افزایش رشد

Read more

تغذیه درخت انار با منیزیم / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با منیزیم نقش اصلی منیزیم در باغات انار : کمک به جذب عناصر غذایی زمان مصرف منیزیم

Read more