انتخاب رقم مناسب انار برای کاشت / از کجا نهال انار بخریم

انتخاب رقم مناسب انار برای کاشت / از کجا نهال انار بخریم      هرچند درخت انار با آب و هوای

بیشتر بخوانید

جوانه های انتهایی درخت انار

جوانه های انتهایی درخت انار  بر روی شاخه های بارده درخت انار ( میخچه یا اسپور ) دو نوع جوانه

بیشتر بخوانید

روش صحیح آبیاری غرقابی درخت انار

روش صحیح آبیاری غرقابی درخت انار تماس آب با تنه درخت انار موجب پوسیدگی طوقه درخت انار و رویش فراوان

بیشتر بخوانید

آبیاری غرقابی درخت انار

آبیاری غرقابی درخت انار احداث  تشتک آبگیر در اطراف درخت انار برای جلوگیری از تماس آب با تنه درخت و

بیشتر بخوانید

فاصله کاشت درخت در باغات انار

فاصله کاشت درخت در باغات انار فاصله کاشت درخت در باغات انار ارتباط مستقيم با ، اقلیم ، روش فرمدهی

بیشتر بخوانید

فاصله کاشت درخت انار ۲ پایه در اقلیم گرم و خشک

فاصله کاشت درخت انار ۲ پایه در اقلیم گرم و خشک      در اقلیم گرم و خشک ، رشد درخت

بیشتر بخوانید

فاصله کاشت درخت انار در اقلیم معتدل و مرطوب

فاصله کاشت درخت انار ۲ پایه در اقلیم معتدل و مرطوب      برای کاشت درخت انار در مناطق معتدل و

بیشتر بخوانید

کاشت و نگهداری بونسای انار

کاشت و نگهداری بونسای انار pomegranate bonsai بونسای چیست؟      بونسای به درخت‌هایی گفته می‌شود که نمونه واقعی آنها در طبیعت

بیشتر بخوانید

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار سه پایه در اقلیم گرم و خشک

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار ۳ پایه در اقلیم گرم و خشک      در اقلیم گرم و خشک ،

بیشتر بخوانید

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار ۲ پایه در اقلیم گرم و خشک

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار ۲ پایه در اقلیم گرم و خشک      در اقلیم گرم و خشک ،

بیشتر بخوانید

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار سه پایه در اقلیم معتدل و مرطوب

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار ۳ پایه در اقلیم معتدل و مرطوب      برای کاشت درخت انار در مناطق

بیشتر بخوانید

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار ۲ پایه در اقلیم معتدل و مرطوب

معماری کاشت و فرمدهی درخت انار ۲ پایه در اقلیم معتدل و مرطوب      برای کاشت درخت انار در مناطق

بیشتر بخوانید

لزوم اجرای سيستم آبیاری قطره ای در باغات انار

لزوم اجرای سيستم آبياري نوين ( آبیاری قطره ای ) در باغات انار      با توجه به اینکه اکثر باغات

بیشتر بخوانید

معماری کاشت درخت در باغات انار

معماری کاشت درخت در باغات انار معماری کاشت درخت در باغات انار ارتباط مستقيم با ، اقلیم ، روش فرمدهی

بیشتر بخوانید

دلایل عدم جذب عناصر توسط ریشه درخت انار

دلایل عدم جذب عناصر توسط ریشه درخت انار      وجود عناصر غذایی در خاک باغ انار ، به تنهایی برای

بیشتر بخوانید

نیاز آبی درخت انار

نیاز آبی درخت انار انار درختی است كه عمده فصل رشد و باردهی خود را در گرما سپري ميكند .

بیشتر بخوانید

تغذیه و کوددهی درخت انار / نياز غذایی درختان انار

تغذیه و کوددهی درخت انار / نياز غذایی درختان انار درخت انار ، همانند سایر گياهان ، برای رشد و

بیشتر بخوانید

کفشدوزک‌ سرنارنجی Cryptolaemus montrouzieri

حشرات مفید باغ انار / کفشدوزک‌ سرنارنجی Cryptolaemus montrouzieri      کفشدوزک‌Cryptolaemus montrouzieri  گونه‌ای از کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae  و از مهم‌ترین

بیشتر بخوانید