دراستان گلستان چه اناری بکاریم ؟

ارقام مناسب انار تجاری برای کاشت در استان گلستان کدامند؟      هرچند درخت انار با آب و هوای استان گلستان

بیشتر بخوانید

ارقام مناسب انار تجاری برای کاشت در استان مازندران کدامند؟

ارقام مناسب انار تجاری برای کاشت در استان مازندران کدامند؟      هرچند درخت انار با آب و هوای شرق استان

بیشتر بخوانید

وزن میوه انار تجاری

وزن میوه انار تجاری يكي از فاكتورهاي مهم براي صادرات انار ، وزن انار است . بر اساس تجربه سالیان

بیشتر بخوانید

طعم دانه انار تجاری

طعم دانه انار تجاری طعم دانه مقبول ، از ملس تا شيرين متغییر مي باشد ، كه هر چه ميزان

بیشتر بخوانید

ضخامت پوست انار تجاری

ضخامت پوست انار تجاری ضخامت پوست مقبول برای انار صادراتی ، ضخامت متوسط مي باشد ولی با توجه به اینکه

بیشتر بخوانید

رنگ دانه انار تجاری

رنگ دانه انار تجاری رنگ دانه مقبول ، از صورتي تا قرمز آتشين متغییر مي باشد ، كه هر چه

بیشتر بخوانید

رنگ پوست انار تجاری

رنگ پوست انار تجاری رنگ پوست مقبول ، از صورتي تا قرمز متغییر مي باشد ، ولي هر چه شدت

بیشتر بخوانید

انار ملس ممتاز محصول باغ انار شمال

انار ملس ممتاز محصول باغ انار شمال 2+

بیشتر بخوانید

ایران مهد انار دنیا

ایران مهد انار دنیا جمهوري اسلامي ايران بيشترين ميزان سطح زير كشت انار جهان را به خود اختصاص داده است

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی ارقام انار استان مازندران / ارقام انار بهشهر

اینفوگرافی ارقام انار استان مازندران / ارقام انار بهشهر 0

بیشتر بخوانید

انار کابدار چیست ؟ انار کلباد بهشهر

انار کابدار چیست ؟ چرا به انار شیرین کلباد ، انار کاب دار میگویند؟      در گویش مازندرانی به پاشنه

بیشتر بخوانید

ارقام انار ایران / انار گلوباریک

ارقام انار ایران / انار گلوباریک 1+

بیشتر بخوانید

ارقام انار شمال / انار شیرین کلباد ( کابدار )

ارقام انار شمال / انار کابدار کلباد ارقام انار استان مازندران      آب و هوای معتدل و مرطوب شرق مازندران

بیشتر بخوانید

ارقام انار استان مازندران

ارقام انار استان مازندران      آب و هوای معتدل و مرطوب شرق مازندران باعث شده تا انارهای این منطقه دارای

بیشتر بخوانید

انار شکر پوست سفید شمال ۱۹ مهرماه / عکس

انار شکر پوست سفید شمال ۱۹ مهرماه 1+

بیشتر بخوانید