آغاز غنچه دهی انبوه درختان انار ملس در استان مازندران

آغاز غنچه دهی انبوه درختان انار ملس در استان مازندران/ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ این روزها اگر سری به باغات انار

Read more

رویش میخچه یا اسپور درخت انار / pomegranate branch

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میخچه های درخت انار ، معمولاً بصورت متقابل ( روبروی هم و

Read more

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی / کم باری درخت انار

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی ( کم باری ) درخت انار      از نظر فيزيولوژيکي ، براي اين‌که درخت

Read more

جوانه های درخت انار

جوانه های درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه یا اسپور ) دو نوع جوانه تشکیل

Read more

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch )

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میوه های انار در انتهای شاخه ها ی میوه دهنده که آن

Read more

مقدار مطلوب عناصر غذایی برگ درخت انار در خاک آهکی / اینفوگرافی

مقدار مطلوب عناصر غذایی برگ درخت انار در خاک آهکی / عکس عناصر ماکرو (پرمصرف) و عناصر میکرو (کم مصرف

Read more

آفتاب دوست بودن درخت انار

آفتاب دوست بودن درخت انار درخت انار همانند اکثر درختان بارده ، بسیار آفتاب دوست بوده و برای تولید میوه

Read more

گرده افشانی گلهای درخت انار / عکس

گرده افشانی گلهای درخت انار / عکس برخی گیاه شناسان گل های انار را خودگشن و برخی دیگر آن ها

Read more

دانستنهای زیبا درباره گلهای درخت انار / عکس

دانستنهای زیبا درباره گلهای درخت انار گلهاي اولیه انار ۴۰ تا ۶۰ روز بعد از شروع فصل رشد بر روی

Read more