تولید نهال انار با طوقه بلند در نهالستان انار شمال

تولید نهال انار با طوقه بلند در نهالستان انار شمال پوسیدگی طوقه درخت انار یکی از آفات شایع درختان ا

Read more

نهال انار گُلدانی ( کاشت نهال داخل گُلدان)

نهال انار گُلدانی ( کاشت نهال داخل گُلدان) نهالستان انار شمال روستای عسکرآباد شهرستان بهشهر مهندس عسکری ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹ 0

Read more

نهال انار ریشه لُخت ( کاشت نهال داخل زمین )

نهال انار ریشه لُخت ( کاشت نهال داخل زمین ) نهالستان انار شمال روستای عسکرآباد شهرستان بهشهر مهندس عسکری ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹

Read more

آغاز غنچه دهی انبوه درختان انار ملس در استان مازندران

آغاز غنچه دهی انبوه درختان انار ملس در استان مازندران/ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ این روزها اگر سری به باغات انار

Read more

رویش میخچه یا اسپور درخت انار / pomegranate branch

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میخچه های درخت انار ، معمولاً بصورت متقابل ( روبروی هم و

Read more

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی / کم باری درخت انار

نقش ازت اضافی در کاهش باردهی ( کم باری ) درخت انار      از نظر فيزيولوژيکي ، براي اين‌که درخت

Read more

جوانه های درخت انار

جوانه های درخت انار      بر روی شاخه های بارده انار ( میخچه یا اسپور ) دو نوع جوانه تشکیل

Read more

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch )

میخچه یا اسپور درخت انار (pomegranate branch ) میوه های انار در انتهای شاخه ها ی میوه دهنده که آن

Read more

مقدار مطلوب عناصر غذایی برگ درخت انار در خاک آهکی / اینفوگرافی

مقدار مطلوب عناصر غذایی برگ درخت انار در خاک آهکی / عکس عناصر ماکرو (پرمصرف) و عناصر میکرو (کم مصرف

Read more

آفتاب دوست بودن درخت انار

آفتاب دوست بودن درخت انار درخت انار همانند اکثر درختان بارده ، بسیار آفتاب دوست بوده و برای تولید میوه

Read more