ارقام انجیر شمال ایران شرق مازندران انجیر سفید گلوگاه

انجیر سفید گلوگاه *میزان باردهی درخت انجیر سفید گلوگاه بین ۱۵ تا ۲۰ تن در هکتار می باشد *فاصله مناسب

بیشتر بخوانید

مربای انجیر خانگی ناردونه نکا

مربای انجیر خانگی ناردونه نکا      مربای انجیر ناردونه بصورت خانگی و بدون هرگونه مواد افزودنی و مواد نگهدارنده در

بیشتر بخوانید

جاده ی انجیر گلوگاه

جاده ی انجیر گلوگاه      در اوج گرمای مرداد ماه که در گویش مازندرانی به انجیل پج ما ( ماه

بیشتر بخوانید

دانستنهای لازم درباره کاشت و داشت درخت انجیر در ایران

دانستنهای لازم درباره کاشت و داشت درخت انجیر در ایران fig  in iran درباره درخت انجیر :      انجیر را

بیشتر بخوانید

کاشت انجیر در شمال ایران ( شرق مازندران )

کاشت انجیر در شرق مازندران     اگر گذرتان به شرق مازندران افتاده باشد ، در کنار جاده ها ، نهرهای

بیشتر بخوانید

کاشت ، داشت و برداشت انجیر در ایران

کاشت ، داشت و برداشت انجیر در ایران      انجیر درخت بومی کشور ما ایران است . درخت انجیر در

بیشتر بخوانید