برنامه تغذیه و کوددهی درخت انار

برنامه تغذیه و کوددهی درخت انار عناصر ماکرو (پرمصرف): نیتروژن          : نقش اصلی نیتروژن در باغات انار : افزایش رشد

Read more

تغذیه درخت انار با منیزیم / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با منیزیم نقش اصلی منیزیم در باغات انار : کمک به جذب عناصر غذایی زمان مصرف منیزیم

Read more

تغذیه درخت انار با کلسیم / اینفوگرافی

تغذیه درخت انار با کلسیم نقش اصلی کلسیم در باغات انار : رشد ریشه و افزایش کیفیت محصول و سفت

Read more

اینفوگرافی / تغذیه درخت انار با فسفر

تغذیه درخت انار با فسفر نقش اصلی فسفر در باغات انار : افزایش رشد ریشه ، تشکیل گل و میوه

Read more

اینفوگرافی / تغذیه درخت انار با پتاسیم

اینفوگرافی / تغذیه درخت انار با پتاسیم نقش اصلی پتاسیم در باغات انار : مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر

Read more

تغذیه درخت انار / زمان ، میزان و روش مصرف عناصر معدنی در باغات انار

تغذیه درخت انار – زمان ، میزان و روش مصرف عناصر معدنی در باغات انار عناصر ماکرو (پرمصرف): نیتروژن          :

Read more

برنامه زمانبندی تغذیه درخت انار

برنامه زمانبندی تغذیه درخت انار مواد غذايي ضروري برای رشد درخت و تولید میوه انار  براي رشد و نمو و

Read more

آغاز گرده افشانی گلهای درخت انار در باغات انار شمال

آغاز گرده افشانی گلهای درخت انار در باغات انار شمال گرده افشانی گلهای درخت انار برخی گیاه شناسان گل های

Read more

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار

حمله آفت شته سبز و شیشک آرآلود به جوانه درخت انار شته سبز انار : شته سبز یکی از آفات

Read more

آفت سوسک گرده خوار انار ( سوسک پرچم خوار انار )

آفت سوسک گرده خوار انار ( سوسک پرچم خوار انار )      سوسک گرده خوار یکی از آفات شایع درختان

Read more