بازدید از باغ انار برادران دکتر حسن زاده – حسین آباد بهشهر

بازدید از باغ انار برادران دکتر حسن زاده – حسین آباد بهشهر – ۹ خرداد ۹۹ 0

بیشتر بخوانید

مبارزه غیر شیمیایی با مگس مدیترانه‌ای در باغات انار

مبارزه غیر شیمیایی با مگس مدیترانه‌ای در باغات انار      تحقیقات انجام شده در باغات انار نشان داد که تله

بیشتر بخوانید

اجزای گل تمشک

اجزای گل تمشک گُل تمشک دارای ۵ کاسبرگ است . کاسبرگ های گُل تمشک بادوام بوده و تا رسیدن میوه

بیشتر بخوانید

علائم بیماریهای قارچی بر روی برگ درخت انار

علائم بیماریهای قارچی بر روی برگ درخت انار علائم بیماری قارچی سرکوسپورا Cercospora  بر روی برگ درخت انار           علائم

بیشتر بخوانید

گلهاي نازا ( علفي يا غير مثمر )انار pomegranate Sterile flowers

گلهاي نازا ( علفي يا غير مثمر )انار           pomegranate Sterile flowers  ( Barren flowers  ،  Sterile flowers ) گلهای نازا

بیشتر بخوانید

گلهاي بارآور ( مثمر يا زايشي ) انار

گلهاي بارآور ( مثمر يا زايشي ) انار (Fertile flowers) در گلها بارور ، خامه و پرچم بلند بوده، كلاله

بیشتر بخوانید

باغ انار آقای امامی – امیرآباد بهشهر

بازدید از باغ انار آقای امامی -روستای امیرآباد بهشهر – ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ 0

بیشتر بخوانید

کرم خراط انار / پروانه فری انار

کرم خراط ( پروانه فری ) انار   Zeuzera pyrina L  کرم تنه درخت انار     پروانه فری ، حشره ی

بیشتر بخوانید

تمشک خاردار / خار تمشک سیاه جنگلی

خار تمشک سیاه جنگلی      بر روی ساقه ( تنه اصلی بوته تمشک ) ، دمچه برگها و دمچه گلهای

بیشتر بخوانید

برگهای تمشک سیاه بهاره مازندران

برگهای تمشک سیاه بهاره مازندران برگ تمشک سیاه بهاره جنگلی برگ تمشک ، مرکب شانه ای بوده و هر برگ

بیشتر بخوانید

گلهای تمشک سیاه بهاره مازندران

گلهای تمشک سیاه بهاره مازندران این عکسها از گلهای تمشک سیاه جنگلی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۹ در جاده

بیشتر بخوانید