انتخاب رقم مناسب انار برای کاشت / از کجا نهال انار بخریم

انتخاب رقم مناسب انار برای کاشت / از کجا نهال انار بخریم      هرچند درخت انار با آب و هوای

بیشتر بخوانید

ارقام انار ایران / انار آلک ساوه

ارقام انار ایران / انار آلک ساوه     انار آلک ساوه در اکثر مناطقی از ایران که درخت انار قابل

بیشتر بخوانید

روشهای تکثیر درخت انار

1+

بیشتر بخوانید

ارقام تمشک سیاه استان مازندران

فراوانترین ارقام تمشک سیاه در استان مازندران عبارتند از : تمشک سیاه جنگلی ( بهاره )         Allegheny Blackberry (Rubus

بیشتر بخوانید

تمشک برگ نارونی Rubus anatolicus Focke

تمشک برگ نارونی Rubus anatolicus Focke      تمشک برگ نارونی از گونه های تمشک سیاه است که در کشورهای مختلفی

بیشتر بخوانید

گل انار بهشهر

گل انار بهشهر      گُل انار بهشهر از ارقام محلی سازگار با آب و هوای شرق مازندران می باشد .

بیشتر بخوانید

شیمی تمشک سیاه

شیمی تمشک سیاه      آنتوسیانین ها یکی از گروه های رنگدانه ای هستند که در بسیاری از گیاهان و گل

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی مراحل تشکیل میوه تمشک رقم تابستانه برگ نارونی Rubus anatolicus Focke

     تمشک برگ نارونی از گونه های تمشک سیاه است که در کشورهای مختلفی در شرق آسیا مانند افغانستان ،

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی مراحل تشکیل میوه تمشک رقم Swamp Blackberry یک شفتی

ارقام تمشک سیاه مازندران      تمشک سیاه ، بومی ایران است ؛ بدین معنی که در گستره جغرافیایی کشور پراکنده

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی مراحل تشکیل میوه تمشک رقم Swamp Blackberry چند شفتی

ارقام تمشک سیاه مازندران      تمشک سیاه ، بومی ایران است ؛ بدین معنی که در گستره جغرافیایی کشور پراکنده

بیشتر بخوانید

اینفوگرافی مراحل تشکیل میوه تمشک رقم بهاره جنگلی Allegheny Blackberry

ارقام تمشک ایران      تمشک درختچه‌ای از تیره گلسرخیان است که به حالت وحشی در نقاط مختلف دنیا می روید

بیشتر بخوانید

تمشک سیاه تابستانه مازندران Swamp Blackberry

تمشک سیاه تابستانه مازندران Swamp Blackberry تمشک سیاه تابستانه مازندران Swamp Blackberry از ارقام نادر تمشک سیاه مازندران است که

بیشتر بخوانید

کارشناسی و رفع مشکل ریزش میوه درختان انار

کارشناسی و رفع مشکل ریزش میوه درختان انار درختان باغ انار آقای عبدی واقع در استان لرستان ، به دلیل

بیشتر بخوانید

کارشناسی و رفع مشکل کم باری باغ انار

کارشناسی و رفع مشکل کم باری باغ انار مشکل کم باری درختان باغ انار آقای خلیلی واقع در شهرستان بهشهر

بیشتر بخوانید

کارشناسی و رفع مشکل ترکیدگی میوه انار

کارشناسی و رفع مشکل ترکیدگی میوه انار مشکل کم باری و ترکیدگی میوه باغ انار آقای مردانی واقع در شهرستان

بیشتر بخوانید

کارشناسی و رفع مشکل سرمازدگی باغ انار

کارشناسی و رفع مشکل سرمازدگی باغ انار درختان انار باغ آقای زارعی واقع در شهرستان دوره چگنی استان لرستان در

بیشتر بخوانید