گلدهی و گرده افشانی درختان انار

گلدهی و گرده افشانی درختان انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1.jpg

گلدهی و گرده افشانی درختان انار

گل های انار  درشت و به رنگ قرمز مایل به نارنجی می باشند. این گل ها شهد تولید کرده و حشرات را به سمت خود جذب می کنند. گل های انار کامل (دوجنسه) بوده و به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول گل های بارور (Fruitful) می باشند ( Pomegranate hermaphroditic flower )

که بزرگتر بوده، خامه و پرچم بلند دارند. بساک و کلاله در این گروه هم اندازه هستند. حدود ۵ درصد از این گل ها تبدیل به میوه شده و بقیه آن ها ریزش می کنند.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2.jpg

گروه دوم گل های نازا یا علفی (Barren) هستند که نسبت به گروه اول اندازه کوچکتر و خامه و پرچم کوتاهتری دارند ( Pomegranate male flower ) ،

ضمن اینکه در این گروه کلاله گل در زیر بساک قرار می گیرد. این گل ها معمولا ریزش می کنند.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3.jpg

گروه سوم گل های حد واسط (Intermediate) نامیده می شوند ( Pomegranate intermediate flower ).

این گروه خصوصیاتی بین دو گروه قبل را دارند در برخی مواقع به میوه تبدیل می شوند ولی این میوه ها معمولا بد شکل بوده و به ندرت می رسند.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-4.jpg

درختان انار در طول فصل ۳ تا ۴ بار گل می دهند. گل های سری اول و دوم انار تا آخر خرداد ظاهر می شوند. کیفیت میوه های این گل ها مطلوب می باشند. اما گل هایی که در تیرماه بوجود می آیند میوه نامطلوب تولید کرده و بهتر است که تنک شوند. در حقیقت زودگلدهی در انار یک مزیت محسوب می شود.

گل های انار از سن ۳ تا ۴ سالگی درخت به بعد به صورت انتهایی بر روی شاخه ها و یا اسپور هایی به طول ۱ تا ۲۰ سانتیمتر ظاهر می شوند. روی هر شاخه بارده انار ممکن است از یک تا چند گل تشکیل شود که یکی از آنها انتهایی و بقیه جانبی هستند.

کاسبرگ انار قرمز و ضخیم است که بعد از تشکیل میوه ریزش نکرده و تاج میوه را تشکیل می دهد. تعداد کاسبرگ و گلبرگ های قرمز در انار ۴ تا ۸ عدد بوده و خامه (مادگی) گل قرمز مایل به زرد است.

برخی گیاه شناسان گل های انار را خودگشن و برخی دیگر آن ها را دگرگشن می دانند. در هر صورت این گل ها به خاطر ظاهر جذاب و نیز تولید شهد، حشرات زیادی از جمله زنبور عسل را به خود جذب می کنند. انجام گرده افشانی برای تولید میوه در انار ضروری است و این کار هم توسط حشرات و باد صورت می گیرد.

منبع:

http://allfruits.ir/fa/accordion-a/pomegranate.html?showall=&start=6

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *