کرم گلوگاه انار / منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار

منافذ ورود لارو کرم گلوگاه انار به داخل میوه انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/09/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5.jpg

مشخصات كرم گلوگاه انار:
حشره كامل اين آفت پروانه‌اي است به رنگ خاكستري كه طول بدن آن بين ۹ تا ۱۲ ميليمتر است. تخم آن بيضي شكل بطول ۷/۰ ميليمتر بوده كه در ابتدا قرمز رنگ و بتدريج سفيد متمايل به زرد مي‌شود. لاروهاي سن اول بسيار ريز هستند ولي به تدريج جسته آنها بزرگ شده و در حداكثر رشد خود به حدود ۲ سانتي‌متر مي‌رسند رنگ آنها قرمز صورتي يا كرم است. شفيره‌ها قهوه‌اي رنگ هستند .
دوره زندگي كرم گلوگاه ‌انار:
اين آفت زمستان را بصورت لارو در داخل ميوه‌هاي آلوده انار يا انجير، پسته و … مي‌گذراند. اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت شب‌پره‌هاي آفت ظاهر شده كه همزمان با تشكيل گل و ميوه‌هاي انار است. خروج شب‌پره‌ها تا خرداد ادامه مي‌يابد و پس از جفتگيري تخم خود را داخل تاج انار، روي ميله و بساك پرچم‌ها يا روي سطح داخل كاسبرگ، دم ميوه يا شكافهاي ناشي از تركيدگي ميوه مي‌گذارند. هر حشره ماده بطور متوسط ۲۵ تخم مي‌گذارد كه تخم‌ها پس از ۱۰ روز تفريخ شده و لاروها به داخل ميوه نفوذ مي‌كنند و از گوشت دانه انار و قسمت داخلي پوسته رويي ميوه تغذيه مي‌كنند. آنها با عمل تغذيه دالان‌هايي در داخل ميوه‌ ايجاد مي‌كنند . پس از آنكه لارو‌ها به حداكثر رشد رسيدند از محل همين دالان‌ها مجدداً به تاج ميوه برمي‌گردند و به شفيره تبديل مي‌شوند. شفيره پس از ۸ روز به حشره بالغ تبديل شده و حشره جدید روي انارهاي سالم تخم ريزي كرده و آلودگي را گسترش مي‌دهد. آفت كرم گلوگاه‌انار ممكن است ۶-۵ نسل در سال هم داشته باشد . لازم به ذكر است كه كرم گلوگاه‌ علاوه برتغذيه از ميوه انار باعث انتقال قارچ‌ها، باكتري‌ها و مخمرها به داخل ميوه مي‌شود و به اين ترتيب باعث پوسيدگي و ترشيدگي ميوه نيز مي‌شود.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/09/%DA%A9%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-6.jpg

نشانه های آلودگی :
اولين نشانه آلودگي ميوه انار به كرم گلوگاه، وجود خال سياهرنگ در ناحيه يقه ميوه (گلوگاه) انار است. اين لكه بتدريج گسترش يافته و به رنگ قهوه‌اي يا زرد در مي‌آيد كه معمولاًً اين قسمت پر از اسپورهاي سياهرنگ قارچ است.

2+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *