چرخه زندگی کرم گلوگاه انار

چرخه زندگی کرم گلوگاه انار

چرخه زندگی کرم گلوگاه انار

     شب پره کرم گلوگاه انار ، زمستان را به صورت لارو در درون انارهای آلوده (روی درخت، پای درخت و درون انبار) می گذارند .

     لاروها از اواخر اردیبهشت تا اوايل خرداد ماه خود را به محوطه تاج انارهای حاصل از گُل اول انار رسانیده و از یکی از کانالهای تاج انار ، وارد انار میشوند.

     دوره فعالیت لاروی (دوره تغذیه از گوشت دانه های نار) از ۱۸ تا ۳۰ روز است. لاروها پس از پایان این دوره به داخل تاج انار برگشته و به شفیره تبدیل می شوند.

     دوره شفیرگی بین ۷ تا ۸ روز طول می کشد و در پایان این مدت ، شب پره های نسل اول متولد میشوند.

     شب پره های نسل اول در مدت ۲ تا ۴ روز جفتگیری کرده و ماده ها بر روی پرچمهای خشک شده تاج انار ، تخم ریزی می کنند. هر شب پره ماده در حدود ۲۰ تا ۲۵ عدد تخم می گذارد .

     تخمها پس از ۸ تا ۱۰ روز ، باز شده و به کرم تبدیل می شوند و از همان کانال باز ، وارد میوه انار می شوند .

      پس از ۳۰ تا ۳۲ روز ( اواسط مردادماه ) شب پره های نسل دوم ، حدود یک ماه بعد (اواسط شهریور ماه) شب پره های نسل سوم  و در نقاطی مانند شیراز و مناطق جنوبی تر (در اواخر مهرماه) شب پره های نسل چهارم ظاهر میشوند و لاروهای همین نسل است که زمستان را درون میوه های انار آلوده سپری خواهند کرد.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *