پایان گرده افشانی و گردویی شدن انار

پایان عملیات گرده افشانی و گردویی شدن گلهای اول انار

باغ انار شمال / روستای عسکرآباد شهرستان بهشهر / ۱۰ خرداد ماه۱۳۹۸

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2-1024x683.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x683.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x683.jpg

1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *