هفت خوان احداث باغ انار / خوان اول ، مطالعه و تحقیق

هفت خوان احداث باغ انار / خوان اول ، مطالعه و تحقیق

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x768.jpg

     اگر اهل مطالعه روزنامه  و شنیدن اخبار از رادیو و تلویزیون یا پرسه زدن در فضای مجازی باشید حتماً به کرات دیده یا شنیده اید که :
  • در فلان نقطه کشور فلان مقدار محصول تولیدی بر روی دست کشاورزان مانده و خریدار ندارد .
  • در فلان منطقه فلان هکتار باغ و مزرعه به دلیل بی آبی خشک شده است .
  • در فلان استان به دلیل شیوع فلان بیماری محصولات کشاورزان از بین رفته است
  • و دهها فلان دیگر
     برای احداث باغ انار هم اگر بدون مطالعه و تحقیق عمل کنید ، چند سال بعد شما هم شامل یکی از این فلان ها خواهید شد .
     احداث باغ انار نیز همانند سایر محصولات کشاورزی  به مقدماتی نظیر تسطیح و آماده سازی اراضی، معماری باغ، تهیه نهال و قلمه معتبر، مشخص کردن نحوه آبیاری باغات ,  منابع آب مورد نیاز و … نیاز دارد. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که تلاش ما در این سایت در تشریح خصوصیات لازم برای احداث باغات انار مبتنی برای تجارب عملی و رعایت نکات کارشناسی و اصول باغداری نوین بنا گردیده و قصد ما صرفاً تکرار تجربیات باغداران در چگونگی احداث این باغات نمی باشد. از این رو موارد ذیل بعنوان پیش نیازهای ضروری جهت احداث این باغات به منظور رسیدن به حداکثر تولید و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک و تولید با کیفیت رقابتی می باشد.
  • احداث باغ انار در اقلیم مناسب و برخورداری از خاک مطلوب متناسب با موارد یاد شده در این خصوص اولین ضرورت جهت رسیدن به تولید حداکثری میباشد.
  • با توجه به مطالعه میدانی و عملکرد بهینه تعدادی از واریته های بومی و معرفی شده در استانهای مختلف کشور استفاده از این ارقام جهت توسعه و بهسازی باغات و تهیه نهال پایه یا قلمه معتبر در احداث باغات انار ضروری میباشد.
  • با توجه به عدم استفاده از سموم و آفت کشها در اکثر باغات انار ایران و گرایش کشورها به تولید ارگانیک محصولات کشاورزی و تاثیر بسیار موثر استفاده از کودهای حیوانی و بیولوژیک در ارتقا کمی و کیفی باغات انار، حذف کودهای شیمیایی از چرخه تولید و استفاده صرف از کودهای بیولوژیک پیش فرض دیگر ما در احداث باغات انار جهت تولید پایدار و حداکثری میباشد.
  • محدودیت منابع آب امری روز افزون و ملموس برای کلیه فعالین بخش کشاورزی میباشد. استفاده بهینه از منابع آب مستلزم توجه به شیوه های نوین آبیاری از زمان احداث باغات انار میباشد. همچنین بستر سازی صحیح و سازگار با نحوه آبیاری جهت توسعه صحیح ریشه های درختان انار از همان ابتدا از نکات کاملا اثر گذار در عملکرد بهینه درخت و سرعت رشد و باردهی کمی و کیفی آن محسوب میشود.
  • معماری باغات انار با توجه به اقلیم گرم این باغات حائز ظرافتهای درخور توجه میباشد. آفتاب سوختگی و خشکسالی از حوادث طبیعی است که باغات انار را همواره تحت تاثیر قرار میدهد. از یک سو تراکم زیاد درختان مانع از رسیدن نور کافی و شکل گیری صحیح اسکلت درختان انار و استفاده از مکانیزاسیون میشود، و از سویی برخورداری از میوه سالم و آبدار نیازمند حراست محصول در سایه انداز درختان انبوه میباشد. که برقراری تعادل بین این دو نیازمند راه کاری مناسب در این خصوص میباشد.

منبع: سایت انار ایران

ویرایش : مهندس موسی عسکری

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *