هفت خوان احداث باغ انار / خوان چهارم ، کیفیت آب

خوان چهارم ، کیفیت آب

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x768.jpg

     شاید بتوانید با تمهیداتی بر کیفیت خاک کشاورزی تاثیر بگذارید. لاکن در مورد آب تنها می توانید به مهربانی طبیعت دلخوش باشید. آب کشاورزی که هم اکنون در اختیار دارید کلید اصلی موفقیت شما در آینده باغ احداثی خواهد بود. این واقعیت را همواره پیش چشم خود قرار دهید که منابع آب کشور بطور کلی از نظر کمی و کیفی در حال اُفت میباشند. لذا از همان ابتدای کار به اتکای حداقل های موجود در مورد کیفیت و کمیت آب دست به سرمایه گذاری بزرگ نزنید. تولید محصول مناسب به آب مناسب و کافی نیاز دارد از قهرمان بازی دست شسته و به توصیه های سطحی و مدرن تجربه نشده اعتنا نکنید، ایران کشور بسیار گرمی است و فراموش نکنید گرمترین نقطه دنیا همین جا در نزدیکی شما در شهداد کرمان قرار دارد.
     ریشه گیاهان آب مایع را از خاک جذب کرده و آب مایع توسط یک سیستم آوندی، که اجزاء آن به عنوان مسیر انتقال عمل می کنند، به قسمتهای مختلف گیاه انتقال می یابد. سپس آب از طریق برگها به صورت بخار به اتمفسر وارد میشود که در اصطلاح به آن تعرق میگویند.
     تمام گیاهان دارای یک سیستم آوندی بوده که وظیفه آن تامین مسیرهایی برای حرکت مواد از یک بخش ارگانیسم به بخش دیگر است. گیاهان دو نوع سیستم آوند هدایتی مشخص بنام آوند چوبی و آوند آبکش دارند. سیستم آوند چوبی معمولا آب و محلولهای معدنی را از طریق ریشه ها به برگها انتقال داده و پس از عمل فتوسنتز، توسط سیستم آوند آبکش انتقال محلولهای غذایی و دیگر محصولات متابولیسمی مانند قندها و مواد آلی دیگر به کلیه ارگانهای گیاه نظیر برگها، ساقه ها، ریشه ها، گلها و میوه ها صورت می گیرد.
     بنابراین همانند آزمایش خاک ، یک نمونه از آب مورد نظر برای آبیاری باغ را نیز به آزمایشگاه بفرستید و از کیفیت آن اطلاع لازم را حاصل کنید.
الف شوری آب
     هر چند که انار درختی است که در آبهایی با شوری اندک نیز عملکرد مطلوب از خود نشان داده لاکن به جهت تاثیر منفی شوری به فعالیت شیمیایی خاک توصیه ما به پرهیز از احداث باغ در مواردی است که Ec بیشتر از ۵ دسی زیمنس بر متر باشد.
     تردید نکنید آبهای شیرین حتماً محصولی پر بارتر و با کیفیت برتر را تولید خواهند کرد لذا شوری آب حدود ۲ و کمتر از آن آرمانی خواهد بود. آبها به مرور شورتر میشوند و خاک را تحت تأثیر قرار می دهند . خاک شور به آبیاری و آبشویی بیشتر نیاز دارد و در سطح تعرق گیاه اثر منفی دارد پس ریسک نکنید اگر شوری آب در حد معقول نیست از احداث باغ انار صرف نظر کنید.
ب- اسیدیته آب ( PH )
     اسیدیته آب نیز از موارد بسیار حساس است، آب آشامیدنی PH حدودی ۷ دارد و برای باغات انار حد مطلوب بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ میباشد. در اسیدیته بالاتر از ۸٫۵  ، مشکلات رو به افزایش گذاشته و بر عملکرد شیمیایی خاک و بهره وری درخت تأثیر منفی گذاشته و مخاطره آمیز خواهد بود. لذا در صورتیکه اسیدیته آب کمتر از ۶ و بیشتر از ۸٫۵ باشد حتماً با مشکل مواجه خواهید شد لذا با کارشناسان مجرب آب و خاک مشاوره کرده و موارد مشابه از باغات انار با خاک مشابه را در محدوده خود مورد مطالعه قرار دهید تا دورنمایی از آنچه که با آن مواجه خواهید شد را مشاهده کنید.
ج- سدیم قابل جذب ( SAR )
     میزان سدیم قابل جذب که آنرا با SAR نمایش میدهیم از شاخصهای مهم دیگری است که خطر سدیمی شدن خاک در اثر آبیاری را گوشزد میکند. هرگاه آب مورد استفاده آبیاری، سدیم بیشتری نسبت به کلسیم و منیزیم داشته باشد، احتمال سدیمی شدن خاک بالا میرود. SAR بالاتر از ۶ بر تاثیر کربنات و بی کربنات بر رسوب بیشتر کلسیم و منیزیم قابل تبادل، افزوده و خطر سدیمی شدن خاک را افزایش میدهد. هر چه SAR کمتر باشد رسوب کلسیم نیز کمتر شده و بر کلسیم قابل تبادل می افزاید  SAR به میزان ۹ ، حد بروز مشکل بوده و علامت خطر جدی را روشن میکند . مقادیر کوچکتر از ۶ ظرفیت جذب بیشتر سدیم را نشان میدهد. حد مطلوب این شاخص عددی حدود ۱٫۵ میباشد.
د- مسمومیت یونی
     مسمومیت یونی مخصوص عنصر بور نیز از دیگر شاخصهای معمول در آزمایش آب است . حد مقبول این شاخص ۲-۱ میلی گرم بر لیتر یا همان ppm میباشد.
و- کلسیم ، منیزیم و سدیم آب
     آب حاوی مواد معدنی فراوانی است حد معمول این عناصر برای کلسیم ۱۰ منیزیم ۱۵ و سدیم ۲۰ میلی اکی والان در لیتر میباشد. در موارد اختلاف فاحش این شاخصها حتماً با کارشناسان مجرب آب و خاک مشورت و علت و تاثیر آنرا بر عملکرد خاک و درخت جویا شوید.

منبع: سایت انار ایران

ویرایش : مهندس موسی عسکری

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *