هفت خوان احداث باغ انار / خوان پنجم ، کمیت آب

خوان پنجم ، کمیت آب

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-24-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-95-1-1024x768.jpg

     حال که از کیفیت آب مورد نیاز برای آبیاری باغ خود اطمینان حاصل کردید وقت آن رسیده به نیاز آبی درختان و کمیت آب مورد نیاز جهت آبیاری باغات انار نیز دقت کنید.
     هر درخت انار از ابتدای دوره رشد در اوائل بهار تا اوایل خرداد روزانه حدود ۳۵ لیتر آب را بصورت تبخیر و تعرق گیاهی مصرف میکند. این میزان در اواسط تابستان به حداقل ۶۰ لیتر در روز افزایش می یابد. در انتهای دوره رشد در اوائل پائیز نیز با سرد شدن هوا نیاز آبی کاهش و به ۴۰ لیتر در روز کاهش می یابد.
     اگر تعداد روزهای آبیاری برای درختان انار را در طول دوره گلدهی و رشد و رسیدن میوه ها در انتهای این دوره حدود ۱۸۰ روز در نظر بگیریم ، نیاز ناخالص آبی یک درخت بالغ انار در باغی با تراکم ۱۰۰۰ درخت در هکتار ، حدود ۱۰۰۰۰ لیتر در سال میباشد. این نیاز آبی نه مبتنی بر محاسبات تئوریک که متاثر از تجربه متمرکز شخصی برای درختان منتخب تحت آزمون که با روش قطره ای و در سیکل گردش آب ۴ روز یک بار و با باردهی متوسط ۳۰ کیلوگرم در سال ثبت گردیده است، میباشد.
     با توجه به آنچه گفته شد و تأثیرات بافت خاک بر ظرفیت مزرعه ای و نقطه پژمردگی ، شاخص های حداقلی و حداکثری ذیل را برای ۲ تیپ خاک معرفی شده برای احداث باغ انار معرفی می نمائیم :
  • برای بافت خاکی با حدود ۱۰% رس نیاز ناخالص آبی ۱۰۰۰۰ لیتر برای هر درخت در سال با دوره تناوب آبیاری ۳ روز برای آبیاری قطره ای با راندمان ۸۰% در تراکم حدود ۱۰۰۰ درخت در هکتار و نهایتا ۱۰۰۰۰ متر مکعب بر هکتار، با دبی ماکزیمم ۰٫۷۵ لیتر بر ثانیه
  • برای بافت خاکی با حدود ۲۰% رس نیاز ناخالص آبی ۸۰۰۰ لیتر برای هر درخت در سال با دوره تناوب آبیاری ۴ روز برای آبیاری قطره ای با راندمان ۹۰% در تراکم حدود ۱۰۰۰ درخت در هکتار و نهایتا ۸۰۰۰ متر مکعب بر هکتار، با دبی ماکزیمم ۰٫۶۵ لیتر بر ثانیه
  • برای بافت خاکی با حدود ۲۰% رس نیاز ناخالص آبی ۱۳۵۰۰ لیتر برای هر درخت در سال با دوره تناوب آبیاری ۷ روز برای آبیاری غرق آبی با راندمان ۶۰% در تراکم حدود ۱۰۰۰ درخت در هکتار و نهایتاً ۱۳۵۰۰ متر مکعب بر هکتار، با دبی ماکزیمم ۱٫۰ لیتر بر ثانیه
     با توجه به اعداد مذکور که حاصل تجارب عینی است در می یابیم که بهترین راندمان آبیاری در خاکی با درصد رس بالا و دوره تناوب آبیاری ۴ روز حاصل میشود.
     بدلیل هدر رفت آب در روش آبیاری سنتی ، عملاً نیاز ناخالص درخت افزایش یافته و دوره آبیاری طولانی تر نیز بر راندمان آن اثر منفی دارد. در اقلیم هایی که شدت آفتاب در تابستان کمتر است و دمایی بالای ۴۰ درجه را تجربه نمی کنند میتوان باغی با تراکم معمول یعنی ۷۵۰ درخت در هکتار احداث نمود که این امر خود بر نیاز آبی گیاه اثر می گذارد به گونه ای که میتوان عدد ۷۵۰۰ متر مکعب آب را بعنوان حد کمینه احداث یک هکتار باغ انار به روش سیستم آبیاری قطره ای معرفی نمود.در ضمن در محاسبه دبی ماکزیمم به نیاز آبی حداکثری گیاه در تابستان توجه شده است. این دبی در زمان خنکی هوا در بهار به ۰٫۴ لیتر بر ثانیه تنزل می یابد.
     حال با توجه به مجوزهای موجود خود و میزان مجاز آب اختصاصی، نسبت به احداث و توسعه اراضی خود اقدام کنید. به نیاز آبی هر هکتار باغ انار دقت کنید. یک هکتار باغ با کیفیت آبیاری مناسب به عملکردی و باردهی مناسب خواهد انجامید. اگر منابع آب کافی ندارید از احداث بیش از اندازه باغات خودداری کنید. درختان انار آب کافی و منظم و مستمر می خواهند تا محصول کافی به عمل آورند . چیزی را به شناس و امداد غیبی واگذار نکنید که عمر و سرمایه خویش را به خطر خواهید انداخت.
     توصیه ما به استفاده و پیاده سازی سیستم آبیاری تحت فشار بدلیل محدودیت منابع آب میباشد. در آینده حتما محدودیتهای منابع آب رو به افزایش خواهد گذاشت. قبل از احداث حتماً نسبت به تکمیل و راه اندازی سیستم آبیاری و اطمینان از عملکرد آن اهتمام کنید.
درختان ریشه ی خود را متناسب با محدوده ی آبیاری تنظیم کرده و گسترش می دهند لذا اجرای سیستم آبیاری قطره ای از همان ابتدا ارجحیت دارد. باغاتی که پس از سالیان فراوان از احداث آن با تغییر سیستم آبیاری مواجه شده اند در سالهای اولیه تجهیز به سیستم نوین تنشهای زیادی را بصورت ضعف در باردهی و پژمردگی موضعی شاهد بوده اند. پس کاری را که چند سال دیگر مجبور به انجام آن هستید از همان ابتدا انجام دهید. تاریخ به عقب برنمی گردد. مسیر آینده متعلق به سیستمهای نوین آبیاری است پس از همین ابتدا آینده را صحیح بشناسید و بدان قدم بگذارید.

 

منبع: سایت انار ایران

ویرایش : مهندس موسی عسکری

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *