هفت خوان احداث باغ انار / خوان هفتم ، معماری باغ انار

خوان هفتم ، معماری باغ انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/07/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x768.jpg

     معماری باغات انار با توجه به تأثیر آن در شکل گیری اسکلت درختان، محافظت از آفتاب سوختگی تنه و محصول درخت، کنترل تبخیر آب موجود در خاک از سطح سایه انداز درختان و تاثیر بر نحوه بکار گیری ماشین آلات در باغ ، حائز اهمیت ویژه ای میباشد. مضاف بر آن مسئله تردد در باغ به منظور بارگیری و حمل محصولات و تخلیه کود های حیوانی و استفاده از تراکتور جهت شخم چند باره باغ و برخورداری از فضای مناسب جهت انتقال و سوزاندن باقیمانده شاخ و برگ و دپوی کودهای حیوانی و موارد دیگر، همگی نیازمند توجه به طرحی صحیح و کارآمد در معماری باغات انار میباشد.
     نکات ذیل سر فصل مسائلی است که در معماری باغات انار باید مورد توجه قرار گیرد:
  • تسطیح اراضی
  • تراکم درخت در هکتار
  • فاصله ردیفها و درختان از یکدیگر
  • سیستم آبیاری
  • عرض جاده های دسترسی و تدارکاتی
  • مسیر عبور لوله ها و شبکه اصلی آبیاری
  • احداث موتور خانه، انبار و خانه کارگری
     با وسواس فراوان نسبت به جزئیات ،  از این خان عبور کنید . هر گونه غفلت و ساده اندیشی می تواند بر کیفت نگهداری و پشتیبانی باغات تاثیر سوء داشته باشد. آنچه در این جا مطرح میشود به تجربه وابسته است . به این تجربیات اعتنا کنید تا در آینده با کمترین مشکل در نگهداری باغات خویش مواجه باشید.برخورداری از یک باغ مدرن نیازمند توجه به دستاوردهای علمی و عملی و استفاده از تجربیات پیشنیان است .

 

منبع: سایت انار ایران

ویرایش : مهندس موسی عسکری

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *