هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال

هجوم سوسک پرچم خوار به باغات انار شمال

     سوسک پرچم خوار مشکی یکی از آفات شایع درختان انار در باغات انار احداث شده در مناطق کوهستانی و اراضی شیب دار حاشیه جنگل در استان های مازندران و گلستان است .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x683.jpg

     این سوسک همزمان با گُل دادن وَلیک جنگلی ( زالزالک وحشی ) ، به وفور در مناطق کوهستانی مشاهده میشود . همزمانی گُل دهی انار با وَلیک موجب شده این سوسک به گلهای انار حمله ور شده و با تغذیه از پرچمهای گل انار ، موجب عقیم شدن گل انار شود . طی سالیان اخیر که کاشت انار در مناطق کوهستانی و شیب دار رونق پیدا کرده ، این سوسک کام انارکاران را تلخ نموده و مبارزه باسموم شیمیایی نیز نتوانسته مانع از خسارت سنگین این سوسک به باغات انار در مناطق کوهستانی شمال ایران شود .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2-1024x683.jpg

     هرچند برخی از کارشناسان عقیده دارند که این سوسک فقط از پرچم گلهای علفی ( غیرمثمر ) انار تغذیه می نماید ، ولی مشاهدات میدانی نشان داده که این سوسک به همه گلهای انار ( مثمر – غیر مثمر – بینابینی ) حمله می نماید .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-6-1024x683.jpg

مبارزه بیولوژیک با سوسک گرده خوار انار : تله گذاری

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x683.jpg

  • ترکیب آب با ۵ درصد مایع ظرفشویی و ۵ درصد وایتکس را داخل یک ظرف آبی رنگ ریخته و بر روی شاخه درخت انار آویزان نمائید .
مبارزه شیمیایی با سوسک گرده خوار انار : استفاده از حشره کش بیسکایا

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-4-1024x683.jpg

بیسکایا از گروه کلرونیکوتینیل و دارای تاثیر تماسی و گوارشی قوی است. این سم دارای ماده موثره تیاکلوپرید بوده و با از کار انداختن سیستم عصبی و داشتن اثر ضربه ای ، موجب فلج شدن و نهایتاً مرگ آفات می شود . بیسکایا تاثیری روی حشرات گرده افشان مثل زنبورعسل ندارد، بنابراین می توان در زمان گلدهی آنرا مصرف کرد.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-1024x683.jpg

1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *