نقش کلاله در گرده افشانی گلهای درخت انار

نقش کلاله در گرده افشانی گلهای درخت انار

  • کُلاله (stigma) بخشی از اجزای مادگی گل است که در بالای خامهٔ گل قرار دارد. کلاله ناحیهٔ پذیرندهٔ دانه گرده است.

  • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x683.jpg
  • در گلهای بارور ( مثمر ) درخت انار ، خامه و پرچم بلند بوده، بساک ( کیسه گرده که بالای پرچم قرار دارد ) و كلاله‌ ( پذیرنده گرده که بالای خامه قرار دارد ) تقريباً هم قد هستند و یا كلاله بالاتر از بساک پرچم ها قرار داشته و فعال می باشد.

  • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2-1024x683.jpg
  • کلاله همانند پرچم ، پس از انجام گرده افشانی و لقاح ، خشک میشود.

  • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x683.jpg
  • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1-1024x683.jpg

تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹

2+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *