میزان و حد مطلوب عناصر موجود در آزمون برگ درخت و خاک باغات انار

میزان و حد مطلوب عناصر موجود در آزمون برگ درخت و خاک باغات انار

تحقیقات نشان میدهد كه برای عمده گیاهان وجود ۱۶ عنصر شیمیایی برای رشد و نمو آنها ضروری است این عناصر در دو گروه عمده شامل ۳ عنصر غیر معدنی و ۱۳ عنصر معدنی طبقه بندی شده اند.
عناصر غذایی غیر معدنی : شامل كربن (C) هیدروژن(H) و اكسیژن (O) میباشد. این عناصر در اتمسفر و آب یافت میشوند و در فرایند فتوسنتز مورد استفاده و عامل اصلی رشد گیاهان هستند.
عناصر غذایی معدنی : شامل عناصر پر مصرف (ماكرو) ازت(N) فسفر(P) پتاسیم(K) كلسیم(Ca) منیزیم(Mg) و گوگرد(S) بعلاوه عناصر كم مصرف (میكرو) آهن(Fe) منگنز(Mn) روی(Zn) مولیبدن(Mo) مس(Cu) كلر(Cl) و بر(Br) میباشد. وجود پنج عنصر وانادیم، كبالت، سیلیكن، نیكل، و سدیم نیز در خاك ضروری است كه تقریبا هیچگاه كمبود آنها حس نمیشود.
گیاهان عناصر ماكرو را بیشتر مصرف میكنند و از اینرو آنها به عنوان عناصر پر مصرف شناخته میشوند. اما میزان مصرف عناصر تعیین كننده درجه اهمیت آنها نیست چرا كه میزان تولید محصول بر اساس میزان قابل دسترس عنصری تعیین میشود كه در حداقل قرار دارد. و چنانچه بدون توجه به نسبت عناصر در خاك اقدام به افزایش كمی تعداد از عناصر نماییم، نه تنها تاثیری بر عملكرد درخت نخواهد داشت بلكه در مواردی به نتایج معكوس منجر خواهد شد. اطلاع از نسبت عناصر موجود در خاك مناسب درختان انار از راه تجزیه ماده خشك آن حاصل میگردد كه میتواند در مدیریت تغذیه گیاهان راه گشا باشد. در جدول ذیل نسبت عناصر در ماده خشك انار آورده شده است.
میزان و حد مطلوب عناصر موجود در آزمون برگ انارهای پرورشی
عنصر
ازت %
پتاسیم %
كلسیم %
منیزیم %
فسفر %
گوگرد
آهن ppm
منگنز ppm
بر ppm
روی ppm
مس ppm
مولیبدن ppm
میزان
۲٫۵ – ۲
۱٫۵ – ۰٫۶
۲ – ۰٫۷
۰٫۲ – ۰٫۱
۰٫۲ – ۰٫۱
۲۰۰ – ۷۰
۷۰ – ۱۵
۶۰ – ۲۵
۷۰ – ۱۵
۷۰ – ۳۰

درختان انار با حفظ نسبتهای مذكور مقادیر متنابهی از كلیه مواد معدنی فوق الذكر را از خاك كشاورزی جذب میكنند. جایگزینی این عناصر از طریق كودهی مستمر سالیانه یا دوره ای سبب پایداری در رشد و تولید محصول مناسب خواهد بود. این جایگزینی از طریق كودهای شیمیایی و كودهای آلی صورت میگیرد در ادامه به نقش هریك از این عناصر و نحوه جذب آنها از طریق معرفی كودهای شیمیایی موجود در بازار خواهیم پرداخت.
میزان و حد مطلوب عناصر موجود در آزمون خاك برای انارهای پرورشی
عنصر
كربن %
ازت %
فسفر ppm
پتاسیم ppm
منیزیم ppm
گوگرد ppm
آهن ppm
منگنز ppm
روی ppm
مس ppm
بر ppm
مقدار قابل جذب
بیش از ۱
بیش از ۰٫۵
۱۵
۲۲۰
۶۰۰
بیش از ۱۵
۶
۵
۱٫۵
۱٫۰
۱٫۰

منبع:

http://www.keshavarzyar.ir/post/2408

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *