مراحل رشد پرچم گل انار

مراحل رشد پرچم گل انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/05/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1024x1024.jpg

نقش پرچم گل انار در گرده افشانی
  • پرچم گل انار (pomegranate Stamen ) از سه قسمت میله پرچم ، بساک و دانه گرده تشکیل شده است .
  • انجام عمل گرده افشانی برای تولید میوه در انار ضروری است و این کار توسط حشرات و باد صورت می گیرد.
  • برای انجام عمل لقاح و گرده افشانی در گل های خودگشن ، گرده از پرچم گل به کلاله همان گل و یا سایر گلهای همان درخت منتقل میشود
  • برای انجام عمل لقاح و گرده افشانی در گلهای دگرگشن ، دانه گرده از روی پرچم یک گل به روی کلاله گل دیگر انتقال می یابد .
  • وظیفه دانه گرده انجام لقاح و ایجاد یاخته تخم می‌باشد. با قرار گرفتن دانه گرده بر روی کلاله ، مادگی دانه گرده رویش می‌کند و لوله گرده از راه خامه مادگی وارد تخمدان می‌شود. تخمکها در داخل تخمدان قرار گرفته‌اند. سلول زایشی دانه گرده با سلول تخمزای تخمک جفت می‌شود و با ترکیب دو هسته ، سلول تخم حاصل می‌شود. از رشد و نمو تخم ، میوه بوجود می‌آید.
  • کُلاله (stigma) بخشی از اجزای مادگی گل است که در بالا یا نزدیک خامهٔ گل قرار دارد. کلاله ناحیهٔ پذیرندهٔ دانه گرده است.
  • با توجه به اینکه شب پره کرم گلوگاه انار بر روی پرچمهای گل انار تخمگذاری می نماید ، بهتر است پرچمهای گل انار پس از پایان عملیات گرده افشانی ( زمانیکه انار گردویی و پرچمها خشک شدند ) پرچم زدایی انار انجام شود.

تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار

1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *