فواید و مزایای داربست بندی درخت انار

فواید و مزایای داربست بندی درخت انار

 • یکنواختی توزیع میوه بر روی درخت

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x768.jpg
 • یکنواختی اندازه میوه ها

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-1024x768.jpg
 • استفاده مؤثر و یکنواخت از نور آفتاب

 • نفوذ بیشتر نور آفتاب به داخل تاج درخت

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-4-1024x768.jpg
 • بهبود گردش هوا در اطراف درخت

 • تسهیل در عملیات داشت و برداشت

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2-1024x768.jpg
 • فراهم آوردن امکان اجرای عملیات باغداری به صورت مکانیزه

 • پیشگیری از شیوع آفات و بیماریها

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3-1024x768.jpg
 • مهندس عسکری – کارشناس انار

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *