عملیات محلولپاشی فروت ست بهاره درختان انار

عملیات محلولپاشی فروت ست بهاره درختان انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1.jpg
     عناصر مؤثر در باروری و تولید محصول باید در جوانه گل از دوره داشت گذشته ذخیره شده باشد ، تا در فرایند تلقیح گل مؤثر واقع گردد.
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2.jpg
چون بعد از برداشت انار ، به دلیل خزان سریع درخت ؛محدودیت زمانی برای انجام محلولپاشی فروت ست وجود دارد و آزمایش اندوخته عناصر مؤثر در تلقیح در اندامهای درخت معمولاً انجام نمیگردد و مهمتر اینکه، در زمان متورم شدن جوانه ها و آماده شدن جوانه گل برای شکوفا شدن و تلقیح ؛ریشه فعالیت قابل توجهی برای جذب عناصر مؤثر در تلقیح را ندارد ؛ لذا محلولپاشی فروت ست برای انار قبل از گلدهی با ترکیبی از عناصر ازت و روی و بُر و همچنین کلسیم و پتاس و فسفر و مولبدین ضرورت دارد.
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-3.jpg
  • عنصر بُر در افزایش طول عمر لوله گرده و دانه گرده
  • عنصر روی در شکوفایی گل
  • عناصر ازت و فسفر و پتاس و کلسیم در تحرک گلدهی و رویش برگهای سالم و رشد سر شاخه ها و تکمیل فرایند تشکیل میوه
مؤثر هستند .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-4.jpg

     با توجه به موارد فوق ، محلولپاشی فروت ست برای انار بعد از بیدار شدن درختان و قبل از نمایان شدن شروع گلدهی توصیه میگردد .

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5.jpg

     برای محلولپاشی فروت ست بهاره درختان انار پیشنهاد میگردد از ترکیبی استفاده شود که حداقل ۱۰درصد ازت ، ۸ درصد روی ، ۲ الی ۴ درصد بُر و درصدی فسفر ، آمینواسید ، کلسیم ، پتاس و مولبدین در آن وجود داشته باشد.
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/03/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-6.jpg
تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار
با تشکر فراوان از استاد حائم
2+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *