طرز تهیه رب انار خانگی

طرز تهیه رب انار خانگی

 • انارها را شسته و سرگیری می کنیم

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-1-1005x1024.jpg
 • انارها را دانه کرده و داخل دیک می ریزیم

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-2.jpg
 • مقداری آب به ظرف حاوی دانه های انار اضافه می کنیم . ( بهتر است؛ آب اضافه شده به اندازه ای باشد؛ که وقتی روی دانه های انار ریخته شد؛ به اندازه ی یک بند انگشت، روی آنها قرار گیرد)

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-3.jpg
 • دیک را روی اجاق قرار داده و اجازه می دهیم دانه های انار به اندازه کافی له شوند بگونه ای که به راحتی بتوان هسته انار را از آن جدا نمود.

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-4.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-5.jpg

 • اجاق را خاموش کرده و اجازه می دهیم تا دانه های انار خُنک شوند .

 • هسته های انار را به وسیله صافی از دانه جدا نموده و پوره حاصله را داخل دیک ریخته روی اجاق قرار میدهیم.

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-6.jpg
 • در این مرحله باید مرتب مایع را هم زد تا ته نگیرد و به اندازه ی کافی غلیظ شود.

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-7.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-8.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-9.jpg

 • اجازه می دهیم تا رب به اندازه کافی خُنک شود و سپس آنرا داخل ظرف درب دار ریخته و در جای مناسب نگهداری میکنیم.

 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/06/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-10.jpg
 • می توان یک قاشق چایخوری نمک به رب انار اضافه کرد تا مانع از کپک زدن رب شود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *