روشهای هرس درخت انار / pomegranate pruning method

روشهای هرس درخت انار

pomegranate pruning method

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1024x768.jpg

برای داشتن یک باغ انار تجاری ، ارتفاع تاج درخت نبايد بيش از سه متر باشد و شاخه هاي فرعي درخت نیز نبايد بيشتر از شعاع ۱٫۵ متري درخت گسترش يابند.
درخت انار به دو نوع هرس نیاز دارد . در ادامه این نوع هرسها و روش اجرای آنها را به اختصار بیان خواهیم نمود :
 • هرس فرم دهی:
با توجه به فاشله کاشت درختان میتوانید درختان خود را یک یا چند پایه نمائید . اگر فاصله کاشی درختان کمتر از ۳ متر است پیشنهاد ما استفاده از روش هرس تک پایه است ولی برای درختان با فواصل بیشتر از ۳ متر میتوانید درختان خود را چند پایه نمائید .
 الف – هرس درختی (یک تنه)

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-1024x768.jpg

     در هرس تک تنه ، تنه های اضافي ميبايد از قسمت انتهايي و از محل اتصال به طوق ريشه حذف شوند . از اينرو ابتدا خاك اطراف درخت را كنار زده و محيط طوق درخت را تميز كنيد. سپس شاخه اصلي درخت را با دقت انتخاب کرده و سایر شاخه ها را قطع كنيد . البته شاخه اي را كه قسمت بالاي آن حداقل ۳ انشعاب فرعي وجود دارد انتخاب و بقيه شاخه ها را حذف كنيد.
سپس تنه باقيمانده را از محل طوق ريشه تا محل انشعاب تاج از هرگونه جوانه برگ يا چوب تميز كنيد
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7-1024x768.jpg
ب- هرس بوته ای(چندتنه)
   اگر مايل به استفاده از فرم چند تنه هستيد ، ابتدا سه شاخه اصلي را كه از زاويه مناسب نسبت به هم برخوردار هستند ( مثلاً برای سه تنه زاویه مناسب بین تنه ها باید حداقل ۶۰ درجه باشد ) انتخاب کنید . البته دقت نمائید که این تنه ها از تقارن كامل با درختان هرس شده مجاور برخوردارند . اکنون میتوانید بقيه شاخه ها را از محل طوق جدا كنيد.
   تنه اصلي درخت تا ارتفاع حدود ۷۰ سانتيمتري بايد از هر گونه تنه جوش پاك شود تا هيچ انشعاب جديدي پائينتر از محل سه شاخه اصلي درخت رويش نكند.
 • هرس باردهی:
الف – هرس سبز یا تابستانه (برای حذف پاجوشها، شاخه های پر رشد ، نرکها و شاخه های خشک)
     هرس تابستانه يا هرس سبز يا همان هرس باردهي به منظور هدايت درخت براي توليد جوانه هاي جانبي و رويش جوانه گل و برگ بروي آنها در اواسط تابستان انجام ميشود. اين نوع هرس از اوائل مرداد ماه و پس از كامل شدن گلهاي دوم انار آغاز و ميتواند تا اواخر پائيز ادامه يابد. در اين هرس علاوه بر حذف پاجوشها، تنه جوشها، نركها، شاخه هاي خشك شده و بيمار، نسبت به قطع سرشاخه هاي چوبي و حذف جوانه انتهايي اقدام ميكنند.
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AE%DB%8C%D9%85-1024x768.jpg
ب- هرس خشک یا زمستانه (برای حذف شاخه های شکسته، خشک، مریض، تودرتو و سربرداری )
    در زمان هرس زمستانه ضمن حذف همه موارد قابل حذف از روي درخت ، تاكيد بر حفظ اسكلت اصلي و مراقبت از ارتفاع مناسب درخت است. حذف كنده هاي نابجای درون تاج و كنده هاي جانبي نابجا از موارد اصلي جهت حفظ اسلوب درخت ميباشند.
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7-1024x768.jpg
نکات مهم در هرس درختان انار :
 • تُنُك كردن مركز تاج درخت نقش مهمی در رسيدن نور كافي به شاخه های میانی دارد
 • سربرداري ساليانه موجب حفظ ارتفاع درخت خواهد شد.
 • سبك كردن شاخه هاي جانبي مانع از تراكم شاخه ها در فضاي درختان مجاور خواهد شد.
 • ميخچه ها محل تشكيل گُل و نهايتاً ميوه ميباشند. طول ميخچه ها حدود ۱ تا ۲۰ سانتيمتر بوده و جوانه هاي گُل بصورت منفرد، مزدوج و يا فراهم بر روي اين شاخه هاي باريك رشد ميكنند. ميخچه ها را به هيچ عنوان نبايد هرس نمود . احتمال تشکیل میوه بر روي ميخچه ها تا سال سوم پس از رويش وجود دارد.
 • نركها شاخه هاي چوبي هستند كه بصورت عمود از روي شاخه هاي فرعي رشد ميكنند. اين شاخه هاي چوبي فاقد جوانه گل بوده و باروري ندارند. از آنجا كه جوانه گل انار بر روي شاخه هاي يك تا چهار سال ميرويند با دقت در شاخه هاي فرعي عمودي كه فاقد گل ميباشند ميتوان نركها را شناسايي و حذف نمود اواسط تابستان و پس از تكميل گل دوم بهترين موقع براي شناسايي نركها و حذف آنها ميباشد.
 • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%87%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%DA%A9%D9%87%D8%A7-1024x768.jpg
 • جوانه هاي انتهايي از اجزاء ديگر درخت انار هستند كه در كار هرس اهميت اساسي دارند. جوانه هاي انتهايي فعاليت زيادي دارند و بسته به غلظت شيره گياهي رفتار متفاوتي از خود بروز ميدهند.
 • در شرائط غلظت حداكثري ، اين جوانه ها تبديل به جوانه چوب شده سرشاخه توليد ميكنند.
 • در شرائط غلظت متوسط توليد جوانه برگ و يا ميخچه هاي بار دهنده ميكنند.
 • در شرائط غلظت ضعيف شيره گياهي بصورت تركه هاي لخت و باريك و نيمه خشك بر روي درخت باقي ميمانند . لذا در فرآيند هرس باردهي فقط این جوانه ها بايد از روي درخت حذف شوند.
 • هنگام هرس دقت نمائید که شاخه های ضخیم در سه مرحله از تنه جداشوند تا موجب صدمه دیدن تنه درخت نشود.
2+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

 • avatar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *