دومین جشنواره ملی تمشک شهرستان نکا

اناردون در دومین جشنواره ملی تمشک شهرستان نکا

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7-6.jpg

دومین جشنواره ملی تمشک جنگلی با بیش از صد غرفه انواع فرآورده های تمشک ، سوغات ، محصولات غذایی بومی محلی ، صنایع دستی همراه با نمایش بازی‌های بومی و محلی از ۲۹ خرداد ماه ۹۸ به مدت پنج روز در شهرک شهید عباسپور نکا برگزار گردید.
شرایط مناسب آب و هوایی موجب گردیده است که تمشک مرغوب در جنگلهای هزارجریب نکا به وفور رشد نموده و نکا را قطب تمشک جنگلی ایران نماید.
برآورد میشود سالانه بیش از هزارو ۲۰۰ تن تمشک جنگلی از جنگلهای منطقه هزارجریب شهرستان نکا  برداشت شود.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7-1.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7-2.jpg

پوره تمشک اناردون شربت تمشک

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7-3.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7-4.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/06/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D8%A7-5.jpg

 

1+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *