تنه جوش کدام شاخه درخت انار است

تنه جوش کدام شاخه درخت انار است؟

     تنه جوش ها، شاخه هایی هستند که بر روی تنه اصلی درخت رویش کرده و معمولاً به موازات تنه اصلی درخت شروع به رشد می نمایند.
http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-2.jpg
هرچند تنه جوش مانند تنه اصلی دارای توان شاخه دهی و باردهی می باشد ولی برای حفظ فرم درخت و جلوگیری از کاهش رشد تنه اصلی درخت ، بایستی تنه جوش ها را از همان ابتدای ظهور ، حذف نمود.

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/04/%D8%AA%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-1.jpg

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *