برداشت انار از باغ انار شمال مازندران عسکرآباد / ۵ آبان ماه ۱۳۹۶

برداشت انار از باغ انار شمال مازندران عسکرآباد / ۵ آبان ماه ۱۳۹۶

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1-768x1024.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-2-1024x857.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-3-1024x768.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-4-768x1024.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-5-768x1024.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-977x1024.jpg

2+

One thought on “برداشت انار از باغ انار شمال مازندران عسکرآباد / ۵ آبان ماه ۱۳۹۶

  • آبان ۸, ۱۳۹۶ at ۸:۵۵ ق.ظ
    Permalink

    خداقوت مهندس.دست مريزاد.نتيجه تلاش وپشتكار شماست

    1+
    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *