باغ انار عسکرآباد / ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۵

باغ انار عسکرآباد / ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۵

عمر درخت انار :

درخت انار از سن ۵ سالگي شروع به باردهي اقتصادي مي‌كند و اين روند تقريبا‌ً تا ۷۰ سالگي ادامه مي‌يابد، ولي در برخي از نوشته‌ها عمر اين درخت را تا ۲۰۰سال هم ذكر كرده اند.

انتخاب زمين :

در انتخاب زمين بايد عواملي نظير نوع خاك، بافت مناسب، عمق خاك، شيب زمين، روش كشت، فاصله كشت و جهت كشت مدنظر قرار گيرند.

انار در خاكهاي شني رسي، داراي عمق و تهويه مناسب به خوبي رشد مي‌كند. به منظور تغذيه مناسب بايد اين خاكها راتقويت نمود كه مصرف كود حيواني علاوه بر تامين موادغذايي موجب تهويه خاك نيز مي‌گردد. در زمينهاي مسطح براي احداث باغ نيازي به جابجايي خاك و تسطيح وجود ندارد ولي اگر زمين به صورت تپه ماهور و روش آبياري نشتي باشد بايد نهالها را بر روي خطوط تراز با شيب حداكثر ۲-۱ درصد كشت نمود. دراين زمينها اگر روش آبياري قطره‌اي باشد نيازي به جابجايي خاك نمي‌باشد. استفاده از زيرشكن قبل از كاشت و در عمق ۱ متري در يكنواختي باغات انار و پايايي درخت بسيار مفيد و قابل توصيه مي‌باشد.

اصلاح ساختار بستر باغ:

عوامل محدودكننده خاكي و چگونگي اصلاح آنها بشرح جدول زیر مي‌باشد.

بعد از اصلاح عوامل محدودكننده خاك و قبل از شخم زدن به ميزان ۲۰-۴۰  تن در هكتار كود دامي به زمين مي دهيم .

نقشه باغ و جهت كشت :

براي جلوگيري از آفتاب سوختگي، در مناطقي كه داراي آفتاب سوزان، باشدت و مدت زياد و در فصول گرم سال( تير و مرداد) مي‌باشند نكات زير توصيه مي‌گردد:

فواصل كشت را كمتر شود، جهت باغ را شمالي جنوبي انتخاب شود، درختان به گونه‌اي هرس شوند كه ميوه‌ها در قسمت سايه‌انداز درخت قرار گیرند تا از خسارت آفتاب شديد در امان باشند.

در پياه نمودن نقشه باغ بايد به، زيبايي باغ، يكنواختي كشت، امكان استفاده از ماشين آلات در باغ، نحوه مبارزه با علفهاي هرز، تغذيه، آبياري وكليه مسائل داشت و برداشت توجه نمود.

با توجه به موارد فوق بهترين فاصله كشت ۳×۴ متر يا ۵/۲×۴ متر توصيه مي‌گردد و جهت رديفها درجهت شمالي و جنوبي انتخاب مي‌گردد.

هر چه چاله كاشت درخت عميق‌تر باشد پايايي درخت، نفوذ ريشه در عمق، مقاومت درخت در مقابل خشكي و كم آبي، باد شديد، استفاده هر چه بيشتر از مواد غذايي خاك و توسعه حجم ريشه مناسب‌تر است.

در هنگام كاشت نهال بايد دقت نمود كه تا قسمت يقه زیر خاك قرار نگیرد. درصورتيكه در ته چاله لايه خاك رس وجود داشته باشد، مقداري ماسه با خاك مخلوط مي كنيم و در ته هر چاله نيز يك بيل كود حيواني مخلوط مي‌گردد. نهال‌ها با دقت در عمق مناسب گذاشته شده و با خاك معمولي اطراف آن را پر مي‌شود. بعد از كاشت بلافاصله آبياري سنگيني انجام مي‌گردد تا ريشه‌ها به خوبي به خاك اطراف بچسبند به نحوي كه هواي بين خاك و ريشه خارج گردد.

سربرداري نهال انار پس از جوانه‌زدن نهال‌ها در شروع فصل رشد يعني تقريباً‌يك ماه پس از كاشت انجام مي‌شود تا بتوان نهالهاي جوان و يكنواخت داشت. ضمناً آبياري اول و دوم پس از كاشت از اهميت خاصي برخوردار است.

ازدياد درخت انار :

انار را مي‌توان بوسيله بذر، پيوند، پاجوش، خوابانيدن شاخه و قلمه تكثير نمود. ازدیاد با قلمه آسانترو رشدش سريعتر از ساير روشها مي باشد لذا در حال حاضر بهترين و سهل ترين راه ازدياد انار مي باشد.

3+

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *