بازدید مهندس عسکری کارشناس انار / باغ انار روستای خلج آباد قم

بازدید مهندس عسکری کارشناس انار / باغ انار روستای خلج آباد قم

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85-1.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85-2.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85-3.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%AC-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%85-4.jpg

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1024x768.jpg

کارشناس انار مهندس عسکری

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *