اجزای گل‌ انار

اجزای گل‌ انار

     گل‌هاي انار اپی جينوس (Epigynous  ) هستند، بدین معنی که همه اعضای گل روی تخمدان قرار گرفته اند. گلهای انار بي بو و به رنگ‌هاي قرمز يا قرمز مايل به نارنجي هستند.

كاسبرگ

     كاسه گل انار (كاسبرگ) ضخيم و گوشتي بوده پس از تلقيح و تشكيل ميوه ، روی آن باقی مانده با ميوه به رشد خود ادامه داده و تاج ميوه را تشكيل می‌دهد.

گلبرگ

     گلبرگ‌های انار یکی در ميان با كاسبرگ‌ها قرارداشته و به تعداد ۴ تا ۸ عدد هستند . گلبرگ‌ها به رنگ قرمزهستند و بعد از گرده افشانی می‌ريزند.

پرچم

     پرچم‌های گل انار متعدد بوده در داخل کاسبرگ قرار گرفته‌اند . پرچم ها قسمت نر گل انار هستند و از دو قسمت میله پرچم و بساک تشکیل شده اند .میله پرچم به رنگ قرمز و بساک آن بيضوی و زرد رنگ است . تعداد پرچم‌ها در هر گل انار بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ عدد است . پرچم های هر گل انار بطور معمول حدود ۶ ميليون گرده آزاد می كنند .

مادگی

     مادگی گل انار از سه قسمت تخمدان – خامه و کلاله تشکیل شده است . خامه گل انار قرمز مايل به زرد است و کانال های انتقال گرده از کلاله به تخمک ها ، داخل آن قرار دارند . در داخل خامه گل ، به تعداد تخمكها ، مسير و كانال برای عبور دانه گرده وجود دارد. کلاله بر روی خامه قرار دارد و تقريباً كروی و به رنگ سبز مايل به زرد است و وظیفه جذب گرده از پرچمها را بر عهده دارد.

     تخمدان انار تحتانی ، ناشكوفا و داراي ۸ تا ۹ برچه است. برچه‌ها بوسيله پوسته‌های نازك ( پرده پی ) از هم جدا می‌شوند . برچه ها ابتدا در يك سطح قرار گرفته‌اند ولی بعداً در دو سطح فوقاني و تحتانی قرار می‌گيرند . در سطح تحتاني ۳-۲ برچه و در سطح فوقاني ۷-۵ برچه وجود دارد . تخمک ها در داخل برچه ها قرار دارند و به دانه انار تبدیل میشوند . برچه ها هم در نهایت قاچهای داخل میوه انار را تشکیل می دهند.

نهنج

     نهنج به شكل فنجان عميق و بخشی از گل انار است که اندامهای پوششی ( گلبرگها و کاسه برگها ) و اعضای زایشی ( مادگی و پرچم ) بر روی آن قرار گرفته. نهنج در نهایت پوست میوه انار را تشکیل می دهد.

تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *