انار عسکری / درخت انار صد ساله روستای اجارستاق ساری

انار عسکری / درخت انار صد ساله روستای اجارستاق ساری

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/05/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2.jpg

1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *