انار در مذاهب و ادیان

انار در مذاهب و ادیان

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C-1024x768.jpg

انار در مذاهب و ادیان :

در كتب روم مربوط به سه قرن پيش از ميلاد مسيح نيز از انار و درخت آن نام برده شده است.

تئوفراستوس پدر گياهشناسي ۳۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح(ع) بر درخت انار شرح نگاشته.

بر حسب آنچه در انجيل آمده است حضرت سليمان باغي از انار داشته است. همچنين وقتي بني اسرائيل در بيابان برهوت سرگردان بوده اند، به خاطر از دست دادن آسايش خود در مصر غصه ميخوردند و آرزوي انارهاي خنك ميكردند.

انار در افسانه هاي باستان نزد بعضي از اقوام به جهت دانه هاي فراوانش بعنوان سمبل عاميانه ثروت و توليد شناخته مي شده است از اينرو در بعضي از نواحي تركيه هنوز هم تازه عروسان يك انار رسيده را در مراسم ازدواج به زمين ميكوبند تا بدانند چند دانه به بيرون پرتاب ميشود و آنرا نشانه تعداد فرزندان خود ميدانند.

همچنين انار در يونان باستان سمبل عشق و توليد شمرده ميشده، بنابر افسانه ها اين درخت از خون اوژستيس به وجود آمده، در بعضي نواحي آسياي باستان، گاهي بعنوان خداي جوان در حال مرگ بنام ريمون ناميده ميشده چنانچه اعراب نيز بدان رمان ميگويند.

گل انار براي كارتاژيها (فينيقيه ايها) جنبه تقدس داشته و با اين انگيزه از انار باغهايي را احداث نمودند.

هومر شاعر يوناني در قرن هفتم قبل از ميلاد از درخت انار در كتاب اديسه نام برده است و از آن درختي بعنوان درختي كه در باغهاي فريسه و فريجيه پرورش داده ميشده ياد كرده است.

يونانيان قديم بر اين عقيده اند كه آفرديت الهه عشق اين گياه را در يونان كاشته و وجود آن سبب گشايش و فراواني ميگردد.

منبع:

http://www.anar-iran.ir/fa/Home.aspx

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *