اصول کلی هرس درخت انار

اصول کلی هرس درخت انار

     انار درختی است که در سال های اولیه پس از کاشت و تا رسیدن به سن بلوغ ، رشد سریعی دارد.شیره گیاهی در درخت انار ، تمایل و گرایش زیادی به سرشاخه ها دارد و از این رو نوک درختان انار همواره از فعال ترین قسمت های درخت محسوب می شوند.

     مصرف فراوان کودهای ازته در اوایل دوره رشد ، افزایش غلظت شیره گیاهی درخت انار را بدنبال داشته و موجب رشد ارتفاعی ، تولید سر شاخه های خشبی و نهایتاً کاهش گلدهی درخت انار خواهد شد.

     در باغداری نوین و تجاری ، ارتفاع تاج درخت نباید بیش از سه متر باشد و شاخه های فرعی نیز نباید بیشتر از شعاع ۱,۵ متری درخت ، گسترش یابند.

     در درختان انار با ارتفاع بیشتر از ۳ متر ، عملیات بهورزی و داشت درخت سخت و پرهزینه میشود ، آب موجود در میوه تبخیر شده و پوست میوه آفتاب سوخته می گردد ، برداشت محصول با مشکل مواجه شده و هزینه های کارگری داشت و چیدن محصول تا بیش سه برابر افزایش می یابد.

اصول کلی هرس درخت انار بشرح زیر می باشد:

     در ۳ سال اول کاشت درخت انار ، اگر در فصل بهار در باغتان مشکل شته انار ندارید و درخت شما در مرحله گلدهی نیست میتوانید پاجوش های جوان را حذف نمایید . شاید مجبور باشید این کار را دو تا سه نوبت در سال تکرار کنید .

    پاجوشها را در میتوانید در فصل خزان نیز حذف نمایید . در زمان حذف ، باید پاجوشها را از ته (از محل اتصال به طوقه ) و بصورت کامل قطع کرد تا مانع از رشد مجدد آنها در فصل بعد شد. برای حذف پاجوش ، ابتدا خاک اطراف درخت را کنار زده و محیط طوقه درخت را تمیز کنید و سپس پاجوش را بصورت کامل از تنه حذف نمایید.

     برای حفظ فرم درخت انار و جلوگیری از کاهش رشد تنه اصلی درخت ، بایستی تنه جوش ها را از همان ابتدای ظهور ، حذف شوند.

     شناسایی شاخه های نرک و حذف آن ها به دقت ویژه ای نیاز دارد . شاخه های نرک باروری بسیار ضعیفی داشته و در عوض بسرعت رشد نموده و از تاج درخت انار بالاتر می روند. فصل خزان بهترین زمان برای شناسایی و حذف شاخه های نرک است . عدم حذف شاخه های نرک ، موجب می گردد شاخه های فرعی منشعب شده از آنها افزایش یافته و کار هرس و فرمدهی درخت را مشکل سازد.

     میخچه ها ( اسپورها ) ، شاخه های بارده درخت انار هستند و به هیچ عنوان نباید هرس شوند . احتمال باردهی میوه بر روی میخچه ها تا سال سوم پس از رویش وجود دارد.

     جوانه های انتهایی از اجزاء دیگر درخت انار هستند که در کار هرس اهمیت اساسی دارند. جوانه های انتهایی ، فعالیت زیادی داشته و بسته به غلظت شیره گیاهی ، رفتار متفاوتی از خود بروز می دهند. در شرایط غلظت حداکثری شیره گیاهی ، جوانه های انتهایی تبدیل به جوانه چوب شده سرشاخه ها تولید می کنند و در شرایط غلظت متوسط شیره گیاهی ، جوانه های انتهایی تولید جوانه برگ و یا میخچه های بارده می کنند.

اصول کلی هرس درخت انار
0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *