استفاده از سرکه سفید برای مبارزه با آفت شپشك آرد آلود انار

استفاده از سرکه سفید برای مبارزه با آفت شپشك آرد آلود انار

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/07/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%BE%D8%B4%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-1-1024x683.jpg

شپشك آرد آلود انار :
شپشك آرد آلود انار با نام علمي Pseudococcus citri Ri گاهي روي سرشاخه ها و تنه درختان انار، بخصوص در نواحي شمال ايران ديده ميشود. حضور اين آفت با ترشح عسلك و دوده در محل تغذیه همراه است. شپشک های آرد آلود به گیاهانی که دارای مقدار بالای نیتزوژن در سطح برگ ها هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند بشتر حمله می کنند .
کنترل بیولوژیک
–   استفاده از دشمنان طبیعی یعنی حشره  Cryptolaemus montrouzieri
کنترل زراعی
– هرس شاخه های آلوده.
–  پرهیز از آبیاری و کود دهی زیادی
–  استفاده از فشار باد و یا آب در روی ساقه های قوی برای کم کردن تعداد شپشک ها
– استفاده از کارت های زرد رنگ برای به دام انداختن حشرات نر و جلوگیری از جفت گیری با حشرات ماده
کنترل شیمیایی
  • استفاده از صابون های تشکیل شده از نمک پتاسیم و یک اسید چرب.
  • اگر حشره ها مقاومت نشان دادن از حشره کش بوتانیک استفاده شود.
  • استفاده از روغن های باغبانی.با توجه به این که شپشک های نباتی در سطح زیرین برگ ها مخفی می شوند و این که روغن ها سیستمیک نیستند پس باید از سم پاشی شدن تمام گیاه اطمینان حاصل کرد.
  • استفاده از عصاره سیر و فلفل که در این مورد خطر مقاوم شدن وجود ندارد.
  • استفاده از حشره کش های گروه پیرتروئید
  • استفاده از سرکه سفید با نسبت ۱۰ در ۱۰۰۰ بصورت پاششی
  • http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2019/07/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%BE%D8%B4%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-2-1024x683.jpg
0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *