آب انار و کاهش ريسك بيماريهاي قلبي

آب انار و کاهش ريسك بيماريهاي قلبي

http://anareaskari.ir/wp-content/uploads/2016/05/%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-11.jpg

در مطالعه كه در رابطه با فوايد درماني انار بر روي موشها و انسان انجام شد، مشخص كرديد آب انار ميتواند به كاهش برخي فاكتورهاي اصلي ريسك بيماريهاي قلبي كمك كند.

گروهي از محققين دريافته اند آب ميوه كه غني از آنتي اكسيدانها ميباشد از ايجاد پلاكت (Plaque) در شريانهاي موش جلوگيري ميكند و علاوه بر اين در موشهاي كه در سرخرگهايشان پلاكت تشكيل شده است از تغييرات مضر جلوگيري مينمايد. در يك گروه از مردان سالم كه به مدت ۲ هفته روزانه ۵۰ ميلي ليتر آب انار نوشيدند معلوم شد كه آبميوه فعاليت آنزيم محافظت كننده در برابر تغيير مضر را افزايش ميدهد.

البته آبميوه انار اكسيداسيون كلسترول بد (LDL) را نيز كاهش ميدهد، مرحله اي كه سبب ميشود ذرات كلسترول به ديواره هاي سرخرگ بچسبد كه خود ميتواند منجر به بيماري قلبي شود. راديكالهاي آزاد و ذرات سلول آسيب ديده (Cell dammaging particles) در حاليكه آنتي اكسيدانها ميتوانند با از ميان برداشتن راديكالهاي آزاد از اكسيداسيون كلسترول LDL جلوگيري نمايند.

بنابر گفته Micheal Aviram به منظور افزايش سيستمهاي دفاعي در مقابل Exidative Stress نيازمند مصرف آنتي اكسيدانهاي طبيعي هستيم. او مي افزايد آب انار اثرات مضر راديكالهاي آزاد را كاهش ميدهد و بدينوسيله سبب تقليل بيماريهاي قلبي-عروقي ميشود.

در موشها كه از نظر ژنتيكي مستعد بيماريهاي قلبي هستند،نوشيدن آب ميوه به مدت ۱۱ هفته سبب كاهش اندازه Fatty lesions در سرخرگها به ميزان ۴۴% شده و از تعداد سلولهاي Fuain كه مرتبط با بيماري قلبي هستند ميكاهد.

همچنين آب انار از اكسيداسيون كلسترول LDL در موش تا ۹۰% جلوگيري ميكند. بر پايه اين يافته ها نوشيدن يك ليوان آب انار را در هر روز پيشنهاد ميشود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *